Andersen, Magnus

Andersen, Magnus (1916-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Magnus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.03.1916 i Andøy, Nordland
 • Død 11.12.1994
 • Sønn av arbeider, sjømann og fisker Jens Ole Andersen (1892-1943) og Inga (1888-1969)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Nordland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1965-12.10.1965, Ola Teigen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 24.01.1972-18.10.1972, Eindride Sommerseth møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 24.01.1972
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 24.01.1972
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 24.01.1972
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 24.01.1972 - 18.10.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i handelsfag 1933-1934

Yrke

 • Arbeidet som fisker 1932-1955
 • Bransjekonsulent i Distriktenes Utbyggingsfond 1974-1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bø Herredsstyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda 1947-1951
 • Medlem Ligningsrådet, Bø 1947-1951
 • Formann Ligningsnemnda 1951-1954
 • Formann Ligningsrådet, Bø 1951-1954
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om Havets folkerett i Geneve 1958
 • Medlem Norges Eksportråd 1959-1965
 • Medlem Komiteen av 1960 til utredning av spørsmålet om landing av sild og fisk fra utenlandske trålere fra 1960
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om Havets folkerett i Geneve 1960
 • Nestformann Styret for Garantikassen for lofotfiskere 1960-1965
 • Utvalgsformann ved Lofotfisket 1961-1963
 • Medlem Frihandelsutvalget 1961-1965
 • Medlem Utvalget av 1962 til gjennomgåelse av garantiordning for lottfiskere fra 1962
 • Medlem Utvalget vedrørende støtteordningen og lønnsomheten i fiskeriene av 1963 fra 1963
 • Medlem Aspirantnemnda for utenrikstjenesten 1966-1971
 • Medlem Hurtigruteutvalget av 1967 fra 1967
 • Medlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1968-1971
 • Formann Hovedstyret for Statens fiskarbank 1968-1972
 • Formann Styret for Postverket 1974-1982
 • Varamedlem Hovedstyret for Statens fiskarbank, 1980-1984
 • Medlem Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge, 1980-1982
 • Leder Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene, 1980
 • Medlem Styret for Postverket 1982-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Norges Fiskarlag 1951-1955
 • Formann Landsstyret i Norges Fiskarlag 1955-1963