Buvik, Martin

Buvik, Martin (1923-2018)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Troms 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Buvik, Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter