Aarøen, Magne

Aarøen, Magne (1944-2003)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 2001-2005
Ansiennitet:
1 år, 332 dager

Gå til bildegalleri

Aarøen, Magne har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 28.04.1944 i Innvik, Sogn og Fjordane
 • Død 27.06.2003
 • Sønn av anleggsarbeider og bonde Anders Aarøen (1899-1990) og husmor og bonde Marta Roset (1902-1982)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 2001 - 2005, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Fra 27.06.2003, Per Steinar Osmundnes møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 27.06.2003

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Blakset folkeskule 1951-1958
 • Blakset framhaldsskule 1958-1959
 • Nordfjord Folkehøgskule i Vereide 1960-1961
 • Firda Statsrealskule i Sandane 1961-1963
 • Volda Lærarskule i Sogndal 1963-1965
 • Volda Lærarskule i Volda 1965-1967
 • Volda Lærarskule, samfunnsfag 1970-1971
 • Volda Lærarskule, sosialpedagogikk 1974-1975
 • Sogndal Lærarhøgskule, EDB 1983-1984
 • Møre og Romsdal Distriktshøgskule i Volda, media 1986-1987

Yrke

 • Lærer ved Farnes skule 1967-1971
 • Lærer ved Selje skule 1971-1975
 • Undervisningsinspektør ved Stadlandet skule 1975-1980
 • Undervisningsinspektør ved Selje skule 1980-1987 (permisjon 1985-86)
 • Journalist i Sunnmørsposten 1985-1986
 • Rektor ved Sandane skule 1987-2003 (permisjon fra 2001)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Selje Formannskap 1975-1979
 • Varaordfører Selje Kommunestyre 1979-1981
 • Ordfører Selje Kommunestyre 1981-1983
 • Medlem Selje Kommunestyre 1983-1987
 • Medlem Gloppen Formannskap 1991-1995, 1999-2001

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1987-1991

Offentlige verv

 • Formann Selje Sokneråd 1973-1977
 • Formann Styret for Selje Industribygg 1978-1981
 • Formann Helse- og sosialutvalget, Selje 1983-1987
 • Medlem Styret for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane 1987-1991
 • Medlem Styret for Nordfjord og Sunnmøre Billag 1988-1991
 • Medlem Styret for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane 1995-1999
 • Medlem Styret for Nordfjord Fylkessjukehus 1995-1997
 • Medlem Styret for Nordfjord og Sunnmøre Billag 1997-2001
 • Nestleder Styret for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane 1999-2001
 • Leder Nærings- og kulturutvalget, Gloppen 1999-2001

Tillitsverv i partier

 • Nestleder KrF-stud. 1965-1967
 • Formann Volda KrFU 1965-1967
 • Formann Sogn og Fjordane KrFU 1968-1970
 • Medlem Sentralstyret i KrFU 1968-1972
 • Formann Årdal KrF 1968-1970
 • Nestleder Styret i Sogn og Fjordane KrF 1972-1978
 • Formann Styret i Sogn og Fjordane KrF 1992-1996
 • Medlem Landsstyret i KrF 1992-1996
 • Formann Selje KrF
 • Formann Gloppen KrF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Blakset Indremisjons ungdomsforening 1961-1963
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds landsting 1979-1991
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds energiutvalg 1979-1991
 • Formann Selje Lærerlag

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Selje Fiskeindustri A/S 1983-1985
 • Medlem Styret for NORSAS AS, kompetansesenter for avfall og gjenvinning 1993-1996

Litteratur

 • Aarøen, Magne: Det grøne gullet, A/S Olivin Åheim 1998