Rommetveit, Magne

Rommetveit, Magne (1956-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2017-2021
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.04.1956 i Time, Rogaland
 • Sønn av rektor Olav Rommetveit (1920-2007) og husmor/kulturarbeider Åslaug Rommetveit (1924-1998)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Hordaland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2017-2021

  Tredje visepresident, Stortinget, 07.10.2017 - 30.09.2020
  Tredje visepresident, Stortinget, 01.10.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.12.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2014 - 30.09.2015

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stord lærerhøgskole, spesialpedagogikk, lederopplæring
 • Bryne skole 1963-1969
 • Time ungdomsskole 1969-1972
 • Bryne gymnas, naturfaglinje 1972-1975
 • Rogaland distrikshøgskole, nordisk grunnfag 1977-1978
 • Stord lærerhøgskole, allmennlærer 1978-1981

Yrke

 • Bygningsarbeider, Block Watne AS 1975-1997
 • Leder, Leirvik fritidsklubb 1978-1981
 • Leder utekontakten, Stord kommune 1981-1990
 • Sosialleder, Stord kommune 1990-1992
 • Fangevokter, Åna kretsfengsel 1997-1998
 • Kommunalsjef, Stord kommune 2007-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stord Kommunestyre 1983-1987, 1987-1991
 • Ordfører Stord Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Samarbeidsrådet for Sunnhordland 1992-1994
 • Medlem Styret for Sunnhordland bru og tunnelselskap 1994-2005
 • Leder Samarbeidsrådet for Sunnhordland 1994-1998
 • Medlem Samarbeidsrådet for Sunnhordland 1998-2007
 • Medlem Programstyret for forskningsprogrammet "Barn, ungdom og familie", Norges Forskningsråd 1998-2004
 • Leder Styret for Hordaland olje og gass 1999-2005
 • Medlem Styret for Fastlandssambandet Halsnøy AS 2000-2007
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 2003-2007
 • Medlem Regionalt næringsforum 2003-2007
 • Leder Styret for Kommunenes Sentralforbund, Hordaland 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Stord A 1988-1990
 • Leder Styret for Stord A 1990-1992
 • Medlem Styret for Hordaland A 1992-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leiar Styret for Løvebakken mållag fra 2015