Hagelia, Magnhild

Hagelia, Magnhild (1904-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 272 dager

Gå til bildegalleri

Hagelia, Magnhild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1904 i Gjerstad, Aust-Agder
 • Død 04.07.1996
 • Datter av småbruker Peder Jakobsen Hagelia (1874-1941) og Karen Tomine Pedersdotter Gryting (1881-1956)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Visesekretær, Stortinget, 12.01.1953 - 10.01.1954

  1954-57

  Visesekretær, Stortinget, 16.01.1954 - 15.05.1956
  Sekretær, Stortinget, 15.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær, Stortinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varapresident, Lagtinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Kommunalkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jærens folkehøgskole 1924-1925
 • Treiders handelsskole 1933-1934
 • Revisorkurs 1933-1934
 • Eksamen i jordbruksbokføring 1938

Yrke

 • Ekspeditrise i landhandel 1922-1924
 • Kontorist 1925-1927
 • Ekspeditrise i landhandel 1928-1930
 • Butikkfullmektig 1931-1933
 • Arbeidet i avis 1935
 • Ekspeditrise i landhandel 1935-1940
 • Forretningsfører i Gjerstad forsyningsnemnd 1939-1945
 • Kommunerevisor 1945-1947
 • Assistent Aust-Agder fylkesrevisjon 1948-1953
 • Fullmektig Aust-Agder fylkesrevisjon 1953-1969

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1976
 • Dialektprisen, Aust-Agder mållag 1986
 • Grimstad kommune avduket en byste av Magnhild Hagelia på hennes 90-årsdag 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fjære Kommunestyre 1945-1945 (flyttet like etter valget)
 • Medlem Øyestad Kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Fjære Formannskap 1967-1970
 • Medlem Grimstad Bystyre 1971-1972

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Aust-Agder husflidsskole 1938-1950
 • Medlem Yrkesskolenemnda, Aust-Agder 1947-1952
 • Medlem Skattelovutvalget 1947-1956
 • Medlem Husstellutvalget, Aust-Agder 1947-1957
 • Medlem Samskattkomiteen 1948-1954
 • Medlem Komiteen for nordisk lovsamarbeid av 1954 fra 1954
 • Medlem Likelønnskomiteen 1954-1958
 • Formann Utvalget for å lette de ikke helt unge kvinners adgang til arbeidslivet av 1955 fra 1955
 • Medlem Aldersgrenserådet 1956-1967
 • Medlem Statens husmorferieutvalg 1957-1963
 • Medlem Ankenemnda for yrkesskadetrygdene 1960-1967
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1973
 • Medlem Komiteen til å vurdere språksituasjonen 1964-1966
 • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1965-1966
 • Medlem Rådet for Statens Landbruksbank 1965-1973
 • Formann Plankomiteen for bygging av sykehjem, Aust-Agder 1967-1968
 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre 1967-1971
 • Medlem Styret for Eg sykehus 1968-1975
 • Formann Plankomiteen for bygging av sykehjem, Grimstad distrikt 1970
 • Formann Byggekomiteen for sykehjem, Grimstad 1971

Tillitsverv i partier

 • Formann Gjerstad arbeiderpartis kvinnegruppe 1937-1940
 • Formann Aust-Agder Arbeiderpartis kvinneutvalg 1945-1948
 • Æresmedlem Det Norske Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Kommuneforbundets lokalavdeling Arendal og omegn 1928-1929
 • Formann Kvinners frivillige beredskap (KFB) 1962-1965
 • Formann Gjerstad frilynde ungdomslag i 1930-åra
 • Heidersmedlem Aust-Agder mållag
 • Medlem Styret i IOGT distriktsavdeling i Aust-Agder i 1930-åra

Litteratur

 • Hagelia, Magnhild: Arbeidarrørsla i Gjerstad 1920-86, Gjerstad historielag
 • Hagelia, Magnhild: Gjerstad Branntrygdelag i 100 år
 • Hagelia, Magnhild: Dyrking og tilvirking av lin i gamle dager
 • Hagelia, Magnhild: Bygdebok for Gjerstad, bd. VII, Gjerstad historielag 1981
 • Hagelia, Magnhild: "Gjerstad forsyningsnemnd 1940-1945" i Årsmelding for Gjerstad historielag, Gjerstad 1990