Hagelia, Magnhild

Hagelia, Magnhild (1904-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 271 dager

Gå til bildegalleri

Hagelia, Magnhild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter