Hjellum, Magnus

Hjellum, Magnus (1908-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1958-1961

Gå til bildegalleri

Hjellum, Magnus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter