Haldorsen, Magne

Haldorsen, Magne (1925-2005)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 125 dager

Gå til bildegalleri

Haldorsen, Magne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.10.1925 i Bømlo, Hordaland
 • Død 24.11.2005
 • Sønn av fabrikkeier Benjamin Haldorsen (1894-1981) og husmor Gyda Meling (1896-1957)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1973 - 1977, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1973-16.10.1973 for Bergfrid Fjose.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Voss landsgymnas 1942-1946
 • Norges tekniske høyskole 1947-1951
 • Maskiningeniør fra Norges tekniske høyskole 1951

Yrke

 • Sivilingeniør ved Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset 1952-1962
 • Sensor ved NTH i faget forbrenningslære 1960-1975
 • Konstruksjonssjef ved Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset 1962-1975
 • Overingeniør ved Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset 1973-1979
 • Lektor ved Haugesund Maskinistskole 1979-1980
 • Høgskulelektor ved Haugesund maritime Høgskole 1980-1989
 • Lektor ved Rubbestadneset Yrkesskule 1989-1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bømlo Formannskap 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Varaformann Utvalget for Verkstadskulane, Hordaland 1962-1968
 • Varaformann Bremnes sokneråd 1965-1973
 • Formann Utvalget for Verkstadskulane, Hordaland 1968-1972
 • Formann Plannemnda for vidare utbygging av Rubbestadneset Yrkesskule 1969-1970
 • Medlem Skolenemnda i Bømlo for videregående skoler 1969-1975
 • Formann Skoleutvalget for Rubbestadneset Yrkesskole 1972-1975
 • Formann Kulturstyret, Bømlo 1976-1979
 • Medlem Styret for NOROL A/S 1977-1980
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1977-1988

Tillitsverv i partier

 • Gruppefører KrFs kommunestyregruppe i Bømlo 1963-1971
 • Formann Bømlo kristeleg folkeparti 1974-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kristeleg skolelag, Voss Landsgymnas 1944-1945
 • Formann Trondheim Kristelege Studentlag 1949-1950
 • Formann Norske Sivilingeniørers forening, Sunnhordland avdeling 1963-1965
 • Varaformann Motorfabrikkenes Forskningsforening 1966-1975
 • Formann Motorfabrikkenes Landsforening 1971-1972
 • Medlem Styret i Mekaniske Verksteders Landsforening, Bergen krets 1974-1977

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Wichmann Motorfabrikk A/S 1962-1978