Hansen-Krone, Margit

Hansen-Krone, Margit (1925-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.04.1925 i Nordreisa, Troms
 • Datter av lærer og gårdbruker Anders Braastad (1882-1944) og husmor og gårdbruker Marie Johanne Johnsen (1890-1991)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 6 for Troms, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 4 for Troms, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 5 for Troms, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Varasekretær, Stortinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1983 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1941-1943
 • Realskole 1944
 • Samarittkurs 1945
 • Husmorskole 1946
 • Handelsskole 1948
 • Statens lærerskole i husstell 1958-1960

Yrke

 • Hushjelp-praktikant 1946-1947
 • Ekspeditrise 1947-1948
 • Hjemmearbeidende husmor med deltakelse i arbeid på familiebruk og -bedrift (landhandel, dampskipsekspedisjon) 1948-1955
 • Husstellærer ved Nordreisa framhaldsskole 1955-1958
 • Husstellærer ved Nordreisa framhaldsskole 1961-1969
 • Startet og drev Reisa Flid - en husflidsentral for å skaffe kvinnelige arbeidsplasser 1964-1977
 • Husstellærer ved Tromsø yrkesskoles filialkasse i husstell, Nordreisa 1969-1975
 • Lærer ved Nordreisa videregående skole 1975-1977
 • Startet og drev vertshus med storkjøkken med skolehybler i vinterhalvåret og pensjonat om sommeren 1977-1978

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull 2005
 • Troms fylkeskommunes kulturpris 2005
 • Nordreisa kommunes ærespris 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nordreisa Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Nordreisa Formannskap 1971-1975, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1975-1977

Offentlige verv

 • Formann Tiltaksnemnda, Nordreisa 1968-1975
 • Medlem Styret for Skjervøy sykehjem 1969-1977
 • Medlem Kringkastingsrådet 1969-1977
 • Medlem Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget, Troms 1975-1977
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda, Nord-Troms 1975-1977
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Troms 1976-1977
 • Formann Utvalget oppnevnt av Det regionale høgskolestyret for Troms om Faglærerutdanning i husstell i Nord-Norge 1977
 • Medlem Det norske hageselskaps styre 1981-1989
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1987-1989
 • Medlem Kommune- og fylkesinndelingsutvalget 1989-1992
 • Medlem Styret for Stiftelsen Norsk Husflidsmuseum 1997-1999

Tillitsverv i partier

 • Stifter Nordreisa Høyrekvinneforening 1953-1953
 • Formann Troms krets av Høyrekvinners landsforbund 1966-1969
 • 2. viseformann Høyrekvinners landsforbund 1969-1977
 • Medlem Høyres sentralstyre 1969-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbleder 4H, Nordreisa 1961-1970
 • Medlem Troms husflidsutvalg 1964-1974
 • Medlem Troms 4H-utvalg 1967-1976
 • Medlem Styret i Det Norske Hageselskap 1981-1989
 • Leder Foreningen Norden Nordreisa 1993-2006

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Sappen Leirskole og feriesenter A/S 1973-1977
 • Varamedlem Representantskapet for Sparebanken Nord 1980 til ca. 1991
 • Leder Styret for Sappen Leirskole og feriesenter A/S 1989-2003

Litteratur

 • Hansen-Krone, Margit: "Forord: Foreningen Norden Nordreisa", i Ola Solvang: Naboer på Europas tak - Barentsregionen, Orkana Stamsund 2000