Huseby, Magnar G.

Huseby, Magnar G. (1928-2011)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 59 dager

Gå til bildegalleri

Huseby, Magnar G. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.12.1928 i Åsen, Nord-Trøndelag
 • Død 02.07.2011
 • Sønn av elektrisitetsverkbestyrer Nils Husby (1890-1964) og husmor, kafeeier Gurine Olsen Lund (1896-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Sekretær, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.10.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student fra Levanger kommunale høgere almennskole 1948
 • Elektrolinjen ved Trondheim tekniske skole 1950-1952
 • Hospiterte ved NTH 1957-1959
 • Diverse kurs i arbeidsledelse, EDB og vernearbeid 1958-1979
 • Div. politiske kurs 1967-1987
 • Kurs i organisasjonsutvikling og personaladministrasjon 1973-1981
 • Kommunalt saksbehandlerkurs 1974-1978
 • Forsvarets høgskole 1988

Lærlingepraksis

 • Åsen Andels E-verk og Siemens 1947-1950

Fagbrev

 • Montørsertifikat i sterkstrøm 1953
 • Godkjent av NVE som sakkyndig driftsleder 1979

Yrke

 • Hjelpemontør ved Åsen Andels E.-verk og Siemens 1947-1950
 • Tekniker, ingeniør, avdelingsingeniør og vernesjef ved Trondheim E-verk 1952-1979
 • Prosjektleder/overingeniør Miljøpakke Trondheim, Trondheim kommune 1990-1994
 • Pensjonist 1994

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av NITOs Trondheimsavdelings "det Gyldne tannhjuls orden" 1959
 • Hedersmedlem og diplom, Trondhjems Polytekniske forening 1997
 • Hedersbevis, Trondheim kommunale pensjonistforening 2004
 • Æresmedlem og diplom, Driftsforeningen "Gamle Dampen" 2006
 • Hedersbevis, Norsk Pensjonistforbund 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1967-1971, 1971-1975
 • Medlem Trondheim Formannskap 1975-1979
 • Medlem Trondheim Formannskap 1979-1983 (kommunalråd 1979-1981)

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Trondheim 1971-1975
 • Formann Skoleutvalget ved Trondheim Tekniske Skole 1972-1976
 • Formann Husnemnda 1975-1979
 • Formann Styret for bygge- og eiendomskontoret 1975-1979
 • Medlem Rådet for ingeniørutdanning 1978-1982
 • Medlem Kommunalutvalget 1979-1983
 • Medlem AKAN-utvalget 1979-1983
 • Medlem Attføringsutvalget 1979-1983
 • Formann Tilsettingsutvalget 1979-1983
 • Formann Administrasjonsutvalget 1979-1983 (kommunalråd 1979-81)
 • Formann Lønnsutvalget 1979-1983
 • Lekdommer Byretten, Trondheim 1991-1999
 • Lekdommer Frostating Lagmannsrett, Trondheim 1995-1999
 • Medlem Styret for Eldrerådet, Trondheim fra 1997
 • Medlem Styret for Statens Seniorråd 2002-2006

Tillitsverv i partier

 • Formann Berg krets av Trondheim Høyre 1965-1970
 • Medlem Styret for Trondheim Høyre 1967-1970
 • Formann Trondheim Høyres valgkomite 1974-1980
 • Formann Sør-Trøndelag Høyres politiske utvalg 1976-1980
 • Medlem Høyres boligpolitiske utvalg 1978-1980
 • Leder Høyres boligpolitiske utvalg 1986-1988
 • Leder Høyres pensjonistforbunds politiske utvalg i Trondheim og omegn 1990-1994
 • Medlem Styret for Høyres pensjonistforbund 1992-1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv NITOs avdeling, Trondheim 1953-1960
 • Formann NITOs bedriftsgruppe i Trondheim kommune 1958-1961
 • Landsmøterepresentant for NITOs kommuneavdeling 1959-1981
 • Formann NITOs avdeling, Trondheim 1961-1964
 • Medlem NITOs hovedstyre 1964-1968
 • Medlem NITOs representantskap 1964-1973
 • Medlem Styret i Trondhjems Polytekniske Forening 1965-1981
 • Medlem NITOs lovkomite 1971-1973
 • Ordfører NITOs landsmøte 1971-1976
 • Ordfører NITOs representantskap 1973-1976
 • Formann NITOs skolekomite 1973-1981
 • Medlem Appellutvalget NITO 1973-1981
 • Medlem Norske Elektrisitetsverkers Forenings verneutvalg 1975-1981
 • Medlem NITOs representantskap 1976-1980
 • Medlem Akademikernes Fellesorganisasjons utdanningsutvalg 1977-1979
 • Æresmedlem Norges Ingeniørorganisasjon - NITO 1981
 • Leder Nitos miljøutvalg 1991-1994
 • Medlem Styret i Trondhjems Polytekniske Forening 1992-1998
 • Medlem NITOs faglige utvalg 1992-1994
 • Nestleder Ung i dag, gammel i morgen (UGM) 1994-1998
 • Leder Munkholmens Venner 1995-1999
 • Leder Trondheim Kommunale Pensjonistforening 1995-2001
 • Medlem Styret i Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim 1995-1997
 • Medlem og kasserer Sør-Trøndelag fylkesforening av Norsk Pensjonistforbund 1996-2006
 • Hedersmedlem Trondhjems Polytekniske Forening 1997
 • Nestleder Styret i Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim 1997-1999
 • Leder Kontrollkomiteen i Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim 2001-2007
 • Medlem Styret i Norsk Pensjonistforbund 2002-2007

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Samvirkebanken 1977-1982
 • Varamedlem Representantskapet for Adresseavisen 1985-1997
 • Medlem Styret for D/S Hansteen-stiftelsen 1990-1994
 • Medlem Styret for Parkinsonfondet 1994-2006
 • Leder Styret for A/S Hansteen 1997-2000

Litteratur

 • Huseby, Magnar: Storting-Småting