Kvidal, Mary

Kvidal, Mary (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.07.1943 i Malvik, Sør-Trøndelag
 • Datter av rørlegger Odd Schiøll (1915-1983) og husmor Bergljot Dalsbø (1912-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Ola Røtvei møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Sekretær, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 13.06.1988 - 16.10.1989
  Statssekretær, Nærings- og energidepartementet, 01.01.1996 - 25.10.1996
  Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 01.11.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1963
 • Læreskoleeksamen 1965
 • Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk 1979
 • Tilleggsutdanning i skoleutvikling 1983
 • 1. avdeling juss 1994

Yrke

 • Lærer Vikhammer skole 1965-1966
 • Lærer ved Hommelvik skole 1966-1976
 • Undervisningsinspektør ved Hommelvik skole 1976-1981
 • Rektor ved Hommelvik skole 1981-1988
 • Skolesjef Malvik kommune 1994-1996 (permisjon i tida som statssekretær, 1996-1997)
 • Skolesjef Malvik kommune 1997-2005 (tilbake fra permisjon)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Malvik Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Malvik Formannskap 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1987-1988

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Malvik 1968-1971
 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Malvik 1976-1979
 • Formann Styret for Hallsetheimen 1980-1988
 • Medlem Styret for Malvik tomteselskap 1986-1988
 • Leder Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1986-1988
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder 1988-1989
 • Medlem HVPU-nemnda, Sør-Trøndelag 1988-1989
 • Nestleder Styret i Norsk Rikskringkasting 1988
 • Nestleder Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1990-1991
 • Leder Klagenemnd for Husbanken 1992-1995
 • Leder Det kriminalitetsforebyggende råd 1993-1996
 • Medlem Styret for Kredittilsynet 1994-1996
 • Meddommer Midt-Trøndelag herredsrett fra 1994
 • Medlem Rådet for Norges-informasjon 1996
 • Leder Representantskapet for Norges Bank fra 1998
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 2003-2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag A 1982-1984
 • Medlem Styret for Malvik A 1984-1987
 • Nestleder Sør-Trøndelag A 1984-1987
 • Medlem DNAs boligutvalg 1986-1987
 • Medlem DNAs landsstyre 1987-1993
 • Leder Sør-Trøndelag A 1987-1993
 • Medlem DNAs programkomite 1987-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norsk lærerlags skolelederavdeling 1981-1985
 • Nestleder Norsk lærerlags skolelederavdeling 1985-1988