Løvvig, Marit

Løvvig, Marit (1938-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.03.1938 i Fana, Hordaland
 • Datter av disponent Reinert Haldorsen Sandvik (1898-1987) og husmor Jenny Løvvig (1900-1994)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Rogaland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Visesekretær, Stortinget, 01.10.1979 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Formann, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Leder, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Forsvarskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 08.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1954
 • Framnes ungdomsskole 1954-1955
 • 4-årig lærerskole Stord 1955-1959
 • Postgymnasialt kurs i spesialpedagogikk 1970-1972

Yrke

 • Lærer/spesialpedagog ved Gard barneskole, Haugesund 1959-1986
 • Formannskapssekretær i Haugesund 1986-1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haugesund bys hederstegn 1986
 • Foreningen for Kroniske Smertepasienters fortjenestemedalje 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Haugesund Bystyre 1963-1967
 • Medlem Haugesund Bystyre 1967-1971
 • Medlem Haugesund Formannskap 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1971-1975

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Haugesund 1964-1967
 • Varamedlem Bibliotekstyret, Haugesund 1966-1971
 • Medlem Skolestyret, Haugesund 1968-1971
 • Medlem Boligrådet, Haugesund 1970-1971
 • Medlem Ansettelsesrådet 1972-1979
 • Formann Lønnsutvalget 1972-1979
 • Medlem Fylkeshelsestyret, Rogaland 1975-1979
 • Medlem kommunal komite av 1975 til vurdering av fremtidig søppeldestruksjon fra 1975
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Rogaland 1975-1979
 • Medlem Plannemnda for nytt sykehus for senil demente i Nord-Rogaland 1976-1977
 • Varamedlem Menighetenes fellesråd 1976-1979
 • Medlem Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen angående Forbruker- og administrasjonsdepartementets arbeidsområde m m 1978-1982
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen, 1980-1982

Tillitsverv i partier

 • Medlem Valgkomité og nominasjonskomité 1973-1973
 • Varamedlem Styret i Haugesund Høyre 1973-1975
 • Medlem Rogaland Høyrekvinners politiske utvalg 1974-1977
 • Medlem Styret i Haugesund Høyre 1975-1980
 • Medlem Høyres distriktspolitiske utvalg 1975-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norske kommuners sentralforbund, Rogaland, avdeling sosiale spørsmål 1976-1977
 • Medlem Styret i Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS) 1997-2003

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Haugesund sparebank 1975-1987
 • Varamedlem Styret for Haugesund sparebank 1983-1987