Mælumshagen, Magne Kristian

Mælumshagen, Magne Kristian (1928-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1973-1977
Ansiennitet:
1 år, 359 dager

Gå til bildegalleri

Mælumshagen, Magne Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.07.1928 i Ringsaker, Hedmark
 • Død 15.10.2015
 • Sønn av lærer Gunnar Mælumshagen (1898-1974) og Sigrid Mauseth (1905-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.03.1971-18.10.1972 for Thorstein Treholt.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 24.03.1971 - 18.10.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • En rekke faglige og politiske kurs

Yrke

 • Kontorassistent ved Ringsaker forsyningsnemnd 1945-1946
 • Stasjonsbetjent ved NSB 1946-1966
 • Forretningsfører/distriktssekretær i Oppland Arbeidsmannsforening 1966-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer Kommunestyre 1967-1971, 1979-1983
 • Varaordfører Lillehammer Kommunestyre 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Oppland 1983-1986
 • Medlem Fylkesting, Oppland 1986-1987

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Lillehammer 1963-1967
 • Nestformann Produktivitetsutvalget for Lillehammer og Gudbrandsdalen 1964-1972
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Oppland fra 1967
 • Formann Arbeidstilsynet 1967-1971
 • Domsmann Arbeidsretten, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri 1968-2000
 • Domsmann , Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri 1968-2000
 • Medlem Tiltaksrådet, Lillehammer 1969-1973
 • Medlem Generalforsamlingen i Norges Brannkasse 1975-1981
 • Nestformann Representantskapet for Mesna Kraftselskap fra 1975
 • Formann Teknisk styre, Lillehammer 1975-1979
 • Medlem Styret for interkommunalt renovasjonsselskap, GLØR 1979-1987
 • Medlem Hovedkomiteen for sosial omsorg, Lillehammer 1979-1983
 • Medlem Teknisk styre, Lillehammer 1979-1983
 • Formann kommunens boligstiftelse for serviceleiligheter 1980-1984
 • Skjønnsmann Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri 1982-2000
 • Formann Fjellstyret, Fåberg 1983-1987
 • Formann Komiteen for bygging av eldreboliger, Lillehammer 1983-1987
 • Medlem Hovedutvalget for helse og sosialvesen, Oppland 1986-1987
 • Formann Styret for interkommunalt renovasjonsselskap, GLØR

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Oppland Arbeiderparti 1970-1974
 • Formann Lillehammer Arbeiderparti 1974-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Lillehammer og omland faglige samorganisasjon 1961-1971
 • Medlem Faglig-politisk utvalg for Oppland 1968-1973
 • Medlem AOFs rådgivende utvalg for Oppland 1970-1974
 • Medlem Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 1975-1982
 • Medlem Styret i Folkets Hus Landsforbund 1980-1993
 • Kasserer Lillehammer og omland faglige samorganisasjon 1980-1990

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/S Fag-Frisør, Lillehammer 1969-1972
 • Formann Styret for A/L Folkets Hus, Lillehammer 1972-1991
 • Formann Styret for Norsk Folkehjelps boligstiftelse for funksjonshemmede, Bakkegrenda 1973-1986
 • Medlem Styret for Lillehammer Turistkontor 1975-1985
 • Varamedlem Hovedstyret i Gudbrandsdal Sparebank 1979-1981
 • Medlem Styret for A/S Fag-Frisør, Lillehammer 1981-1986
 • Medlem Styret for Kvam Talc A/S, Kvam 1981-1993
 • Medlem Styret for A/S Resurs 1986-1988
 • Leder Styret for A/L Dagningen 1988-1992