Nyhuus, Marit

Nyhuus, Marit (1955-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 150 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 25.10.1955 i Årjäng i Värmland, Sverige
 • Datter av gardbruker Snorre Nyhuus (1923-) og sjukepleier Johanne Clausen (1924-1990)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1993 - 1997, SV.
 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1997 - 2001, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nybergsund barneskole 1962-1969
 • Trysil realskole 1969-1972
 • Elverum gymnas (engelsklinje m/utv. tysk) 1972-1975
 • Ajer videregående skole, studentfagkurs 1975-1976
 • Grunnkurs teknisk tegning, NKI 1989-1990
 • Master in Public Administration, Høgskolen i Hedmark/Universitetet i Karlstad 2002-2004
 • Styrekompetanse, Kvinneuniversitetet i Hedmark/Innovasjon Norge 2006
 • Norske kommuner og EU/EØS, KS/Høgskolen i Lillehammer 2007-2008

Yrke

 • Journalist, Østlendingen
 • Gårdbruker 1978-2003
 • Teknisk tegner i KG Rundberget Byggservice, Trysilhus AS 1981-1989
 • Kursmedarbeider, Folkeuniversitetet i Hedmark 1995-1996
 • Prosjektmedarbeider i Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og småbrukarlag og Hedmark sau og geit 1997-1998
 • Fylkessekretær, Hedmark Bonde- og småbrukarlag 1998-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trysil Kommunestyre 1987-1991
 • Medlem Trysil Formannskap 1991-1995, 2003-2007
 • Medlem Trysil Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1995-1999
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Hedmark 1999-2003
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Hedmark 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Landbruksnemnda, Trysil 1987-1995
 • Leder Miljøutvalget, Trysil 1991-1995
 • Nestleder Styret for Bygdeutviklingsfondet og Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, Hedmark 1995-2006
 • Nestleder Hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling, Hedmark 1995-1999
 • Medlem Teknisk utvalg, Trysil 1995-1999
 • Leder Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 1995-2007
 • Varaordfører Representantskapet for Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap 1997-2007
 • Varaordfører Representantskapet for Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap 1997-2007
 • Nestleder Hovedutvalget for samferdsel, plan og miljø 1999-2003
 • Medlem Beslutningsgruppen for Interreg IIIA 1999-2007
 • Leder Teknisk utvalg, Trysil 1999-2001
 • Leder Drifts- og forvaltningsutvalget, Trysil 2001-2003
 • Medlem Drifts- og forvaltningsutvalget, Trysil 2003-2007
 • Nestleder Dovrefjellrådet 2003-2007
 • Nestleder Kommunenes Sentralforbund, Hedmark 2003-2007
 • Medlem Prosjektgruppen BSSSC - Transportløsninger/-korridorer i de baltiske statene 2005-2007
 • Leder Regionstyret i Innovasjon Norge 2006-2007
 • Leder Prosjekt Green Charter i Dovrefjell 2007
 • Medlem Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen 2007
 • Varamedlem Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea) fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Leder/sekretær Trysil SV fra 1988
 • Leder Hedmark SV 1990-1991
 • Sekretær Hedmark SV 1991-1995
 • Nestleder Hedmark SV 1997-1999
 • Leder SVs gruppe i Hedmark fylkesting 1999-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder/sekretær Vestre Trysil I.L. 1976-1998
 • Sekretær Trysil Sau- og geitalslag 1980-1985
 • Leder Trysil Sau- og geitalslag 1985-1989
 • Leder Trysil Bonde- og småbrukarlag fra 1998
 • Medlem Hedmark Bonde- og småbrukarlag 1998-2000
 • Politisk nestleder Hedmark Bonde- og småbrukarlag fra 2000
 • Leder Styringsgruppa Prosjekt Jønsberg 4H-gård 2004-2007
 • Kursleder Borgerlig konfirmasjon i Trysil

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Hedmark Energi AS 1995-2003
 • Varamedlem Styret i Eidsiva Energi 2003-2007
 • Medlem Femundmarka Nasjonalparksenter 2003-2006
 • Leder Femundmarka Nasjonalparksenter fra 2006
 • Medlem Styret for Norsk Trafikksenter AS fra 2006
 • Medlem Styret for Trygg Trafikk fra 2007