Rotnes, Marit

Rotnes, Marit (1928-2022)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Rotnes, Marit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.04.1928 i Oslo, Oslo
 • Død 27.03.2022
 • Datter av dokkmaskinist Erling Gulbrandsen (1900-1985) og husmor/periodevis utearbeidende Harriet Glende (1902-1984)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Finanskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.05.1989 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 23.01.1990
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 23.01.1990 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Handelsgymnas, sekretærlinje 1948
 • Sosionom fra Norges Kommunal- og Sosialhøyskole 1958
 • Diverse etterutdanningskurs 1973-1981

Yrke

 • Norsk-engelsk stenograf 1948-1952
 • Kontorassistent ved Lillestrøm kommune 1952-1956
 • Sosialkurator i Skedsmo og Nord-Trøndelag 1962-1967
 • Sekretær i Nord-Trøndelag fylkesnemnd for uføre- og attføringssaker 1967-1969
 • Gårdbrukerkone 1969-1973
 • Sosialkurator i pedagogisk-psykologisk tjeneste i Fosen og Åfjord kommune 1973-1977
 • Sosialkurator ved sosialkontoret i Åfjord 1977-1979
 • Sosialsjef ved sosialkontoret i Åfjord 1979-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Åfjord Kommunestyre 1975-1979, 1979-1981

Offentlige verv

 • Medlem Barnevernsnemnda, Lillestrøm 1959-1963
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder 1976-1981
 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Åfjord 1976-1981
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1979-1983
 • Medlem Tiltaksnemnda, Åfjord 1979-1981
 • Medlem Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim 1980-1981
 • Medlem Kringkastingsrådet 1994-1997
 • Formann og varamedlem en rekke kommunale nemnder, Åfjord
 • Leder og varamedlem en rekke fylkeskommunale nemnder

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sør-Trøndelag Arbeiderpartis kommunalutvalg 1977-1980
 • Nestformann Åfjord Arbeiderparti 1978-1980
 • Varamedlem Styret for Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1978-1980
 • Medlem DNAs fiskeriutvalg 1981-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i lokallag av Norsk Kommuneforbund 1952-1956
 • Medlem Styret for Åfjord Samvirkelag 1971-1975
 • Formann Styret for Åfjord Samvirkelag 1975-1981
 • Medlem Styret for Åfjord AOF-forening fra 1977
 • Formann lokallag av Norsk Sosionomforbund 1980-1981

Andre administrative verv

 • Formann Det lokale folkeakademi 1973-1977