Røgeberg, Marit

Røgeberg, Marit (1945-2020)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 16 dager

Gå til bildegalleri

Røgeberg, Marit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter