Sandman, Matz

Sandman, Matz (1948-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.01.1948 i Ballangen, Nordland
 • Sønn av snekker Gustav Sandman (1914-2004) og husmor og butikkbetjent Helga Havnø (1919-1995)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Familie- og forbrukerdepartementet, 03.11.1990 - 01.01.1991
  Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 01.01.1991 - 15.11.1991

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ballangen kommunale realskole 1965
 • Ålesund Handelsgymnasium 1968
 • Norges Handelshøyskole 1974
 • Forsvarets høgskole, totalforsvarskurs 1998

Yrke

 • Skolelærer 1968-1969
 • Redaktør "StudVest" 1970-1971
 • Økonomisjef Club 7, Oslo 1975
 • Økonomisjef i Narvik havnevesen 1975-1978 (sekretariatsleder Fellesutvalget for de nordnorske havner 1976-1978)
 • Forretningsfører Havnens Industrihaller A/S, Narvik 1976-1977
 • Førstekonsulent i Nordland fylkeskommune 1978-1979
 • Kontorsjef i Nordland utbyggingsselskap 1979-1981
 • Rådmann i Andøy 1981-1984
 • Kommunaldirektør i Tromsø 1984-1985
 • Rådmann i Tromsø 1985-1988
 • Rådmann i Bærum kommune 1989-1994
 • Informasjonsrådgiver i Geelmuyden Kiese A/S februar 1995-1996
 • Fylkesrådmann i Buskerud fra 1996

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Årets ølhund 1992
 • Bragebegeret - Borgølets Venner 1992
 • Årets beste kommunale arbeidsgiver 1997

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Senter for kommunalforskning, Tromsø 1978-1989
 • Medlem Skolestyret, Bodø 1979-1981
 • Leder Styrtingsgruppa Kulturprosjekt Vesterålen 1983-1984
 • Leder Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren 1986-1988
 • Medlem Styret for stiftelsen "Winter Cities", Tromsø 1987-1989
 • Medlem Styret for Bærum Kommunale Pensjonskasse 1989-1990
 • Medlem Styret for Bærum Kommunale Pensjonskasse 1992-1994
 • President Nasjonalkomiteen for UNICEF 1992-1993
 • Formann Styret for Norsk Film A/S 1992-2001
 • Leder Utvalg som skal utrede årsaker til økning i sykefravær og uføretilgang og foreslå tiltak for å redusere tallet på stønadsmottakere 1999-2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Arbeiderpartiets Studentlag, Bergen 1970-1973
 • Sekretær Demokratiske Sosialister (AIK) 1973-1973
 • Medstifter SV 1973-1973
 • Sekretær Bodø Arbeiderparti 1979-1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Studenttingets arbeidsutvalg, Bergen 1970-1972
 • Sekretær Folkebevegelsen mot EF 1972
 • Leder Narvik Kommunale Kontorfunksjonærers Forening 1977-1978
 • Medlem Kommunal Offentlig Utredning om endringer av norsk forvaltningsstruktur 1996-1998
 • Medlem Oslo Jazzfestival 1998-2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Dagsavisen Nordlys 1986-1989
 • Medlem Styret for norsk rådmannsutvalg 1987-1991
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved NKF 1987-1989
 • Leder Styret for norsk rådmannsutvalg 2003-2007

Litteratur

 • Håndbok for kommunal virksomhet, K-forlaget Oslo 1983
 • Stenstad, Finn (red.): "Hjertet hører sitt hjemlands toner": nordnorske stemmer, Orkana Stamsund 1997
 • Lederens Katekismus, Cappelen Oslo 1999
 • Sandman, Matz: Matz mener, Kommuneforlaget Oslo 2001
 • Nordhaug, Odd og Matz Sandman: Lederens bok: muntre og alvorlige råd for godt lederskap, Forlag 1 Oslo 2006