Schrøder, Martha

Schrøder, Martha (1918-2009)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 91 dager

Gå til bildegalleri

Schrøder, Martha har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.09.1918 i Kristiania, Oslo
 • Død 27.09.2009
 • Datter av major, direktør for "Bygg ditt land" Jon M. Dugstad (1890-1980) og Ellen Marie Marcussen (1895-1986)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1961 - 1965, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Opphold England 1937 og 1939, diverse kurs
 • Handelsgymnas 1936
 • Norsk/engelsk stenografkurs 1936
 • Syskole 1936
 • Statens Lærerskole i husstell 1938
 • Syskole 1945
 • N.K.N.s Sosialskole, med praksis ved Ullevål 6. avdeling 1946
 • Ergoterapeutskole 1974-1976
 • Statsautorisert ergoterapeut 1977

Yrke

 • Offentlig helsearbeid i England 1937
 • Norsk/engelsk stenograf, sekretær i Norges Økonomiske Selvhjelpsråd, senere Statens Gassgeneratornemd 1939-1941
 • Husmor med spredte sekretærjobber 1947-1957
 • Fullmektig i Departementsutvalget for FNs tekniske hjelpeprogram (Sosialdeptet), senere Norad 1958-1960
 • Ergoterapeutpraksis ved forskjellige sykehus 1973-1974
 • Ergoterapeut ved 15. Avd. Ullevål sykehus 1976-1978
 • Spinnelærer Oslo Fylkeshusflidslag 1977-1987

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Stenograf Flyktningekontoret i Stockholm 1941
 • Assistent 1 i Forsyningsdeptet, London (etter 1942 Skipsfartsdeptet) 1941-1945
 • Korporal i Det norske kvinnekorps London 1943

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1955-1959
 • Medlem Oslo Formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Torvutvalget, Oslo 1956-1959
 • Medlem Styret for Manglerud daghjem og barnehage 1956-1959
 • Medlem Barnevernsnemnda, Oslo 1956-1959
 • Medlem Barnevernsnemndas verneutvalg, Oslo 1956-1959
 • Medlem Aline spebarnhjems tilsynsutvalg og styre fra 1960
 • Formann Barnevernsnemndas administrasjonsutvalg, Oslo 1968-1971
 • Formann Barnevernsnemnda, Oslo 1968-1971
 • Formann Styret for Grepperød pikehjem 1968-1979
 • Varamedlem Oslo Kinomatografers styre 1968-1971
 • Medlem Sosialstyret, Oslo 1968-1971
 • Medlem Regionplanrådet for Oslo og Akershus med underutvalg for Romerike 1968-1971
 • Formann Barnevernsnemndas verneutvalg, Oslo 1968-1971
 • Medlem Styret for Kunstindustrimuseet 1968-1981
 • Medlem Sosial- og administrasjonsnemnda, Oslo 1968-1971
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sporveier 1968-1971
 • Medlem Norges Barnevernsråd 1968-1971
 • Medlem Finansutvalget, Oslo 1968-1971
 • Medlem Barnevernsakademiets styre 1968-1975
 • Medlem Representantskapet for A/S Bærumsbanen og A/S Ekebergbanen 1968-1971
 • Formann Aline spebarnhjems tilsynsutvalg og styre 1970-1981
 • Medlem Komiteen vedrørende førskoletilbud 1970-1971
 • Medlem Komiteen til å utrede spørsmål om å bedre det samlede barnevern 1970-1971
 • Formann Styret for Kunstindustrimuseet 1981-1988

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oslo Høyre fra 1949
 • Medlem Langerud Høyrekvinneforening 1949-1958
 • Medlem Langerud og Lambertseter Høyreforening 1950-1958
 • Medlem Vestre Aker Høyrekvinners klubb 1959-1983
 • Formann Vestre Aker Høyrekvinners klubb 1960-1960
 • Medlem Slemdal Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Europabevegelsens styre 1956-1971
 • Medlem Styret i Røde Kors sykehjem, Silurvn 1968-1975
 • Medlem Styret i Oslo Fylkeshusflidslag 1969-1983
 • Formann Oslo Fylkeshusflidslag 1977-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Spareforeningen Bien 1968-1980
 • Medlem Styret for Spareforeningen Bien 1981-1983
 • Formann Styret for Spareforeningen Bien 1983-1988