Ski, Martin

Ski, Martin (1912-1983)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Ski, Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter