Smeby, Martin

Smeby, Martin (1891-1975)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1954-1957
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Smeby, Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.09.1891 i Søndre Land, Oppland
 • Død 01.02.1975
 • Sønn av småbruker og bygningssnekker Andreas Hansen Smeby (1859-1920) og Marie Brurud (1863-1943)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Visepresident, Lagtinget, 12.12.1952 - 10.01.1954

  1954-57

  Visepresident, Lagtinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 29.06.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Justiskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Utdannet som bygningssnekker

Yrke

 • Arbeidet som snekker til 1920
 • Arbeider ved Land Træsliperi og Pappfabrik 1920-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Søndre Land Kommunestyre 1919-1922
 • Varaordfører Søndre Land Kommunestyre 1922-1925, 1937-1939
 • Ordfører Søndre Land Kommunestyre 1928-1931, 1931-1933, 1940-1940, 1945-1945

Offentlige verv

 • Medlem Vergerådet, Søndre Land 1922-1924
 • Medlem Fabrikktilsynet 1925-1928
 • Medlem Lagretten 1925-1928
 • Medlem Fergestyret 1932-1933
 • Medlem Styret for Valdresbanen 1933-1934 (representant for kommunen)
 • Medlem Komiteen om lån til vanskeligstilte kommuner 1948
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Gjøvik
 • Medlem Styret for Lånekassen for jordbrukere

Tillitsverv i partier

 • Formann Søndre Land Arbeiderparti 1921-1933, 1939-1939
 • Formann Vestoppland Arbeiderparti 1935-1937, 1947-1950
 • Medlem Styret for Vestoppland Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen 1932-1937
 • Medlem Styret i Opland faglige samorganisasjon