Skaaren, Martin

Skaaren, Martin (1905-1999)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Skaaren, Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.04.1905 i Hitteren, Sør-Trøndelag
 • Død 01.02.1999
 • Sønn av fisker og småbruker Johansen Skaaren (1869-1915) og Ingeborg Magnusdatter (1870-1953)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole
 • 6 ukers framhaldsskole

Yrke

 • Arbeidet som fisker fra 1920
 • Arbeidet som småbruker fra 1927

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges By- og Herredsforbunds hederstegn

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvenvær Formannskap 1934-1937
 • Varaordfører Kvenvær Kommunestyre 1937-1945
 • Ordfører Kvenvær Kommunestyre 1945-1945, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1961

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1951-1955
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1955-1959
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1955-1959
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1959-1961
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1959-1961

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Kvenvær 1931-1932
 • Varaformann Skolestyret, Kvenvær 1932-1933
 • Medlem Fattigstyret 1933-1934
 • Varaformann Fattigstyret 1934-1935
 • Formann Trygdenemnda 1937-1958
 • Domsmann Frostating Lagmannsrett 1937-1963
 • Formann Kontrollnemnda 1939-1963
 • Medlem Forsyningsnemnda 1939-1946
 • Formann Fiskeristyret, Fosen 1940-1979
 • Kasserer Fiskeristyret 1943-1983
 • Medlem Krigsskadenemnda 1945-1963
 • Medlem Jordstyrets ankenemnd 1948-1963 (sjøkyndig medlem)
 • Medlem Hitra og Frøya Kraftlag 1948-1978
 • Medlem Fylkesbyggenemnda 1950-1953
 • Varamedlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Sør-Trøndelag 1950-1967
 • Formann Fiskerinemnda 1952-1959
 • Formann Arbeidstilsynet 1954-1961
 • Medlem Styret for Sjøguttskolen på Persaunet 1955-1976
 • Medlem Styret for skoleskipet Trøndelag 1955-1976
 • Formann Administrasjonsnemnda 1960-1961
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1965-1976
 • Medlem Statens friluftsråd 1966-1973
 • Medlem Kvenvær menighetsråd 1970-1973
 • Medlem Rådet for Sør-Trøndelag Kraftselskap 1971-1978
 • Varaformann Forsyningsnemnda

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sør-Trøndelag Høyres fylkesstyre 1957-1958
 • Varaformann Sør-Trøndelag Høyres fylkesstyre 1958-1961
 • Medlem Høyres landsstyre 1959-1962

Andre administrative verv

 • Revisor Kvenvær Sparebank 1948-1961
 • Varaordfører Representantskapet for Fosen Trafikklag A/S 1956-1975
 • Ordfører Representantskapet for Fosen Trafikklag A/S 1957-1969
 • Medlem Forstanderskapet ved Kvenvær Sparebank 1962-1976
 • Medlem Kontrollkomiteen i Fosen Trafikklag A/S 1970-1974