Tøsdal, Margit

Tøsdal, Margit (1918-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 133 dager

Gå til bildegalleri

Tøsdal, Margit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1918 i Os, Hordaland
 • Død 12.01.1993
 • Datter av lærer Olav Skorpen (1883-1947) og husmor Kristina Tveit (1885-1959)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 10 for Hordaland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varapresident, Lagtinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  President, Lagtinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1964 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

  1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1978 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1980 - 1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ulike lærerkurs
 • Student 1938
 • Kristiansand lærerskole 1940
 • Den nordiske folkehøgskolen i Genéve 1951

Yrke

 • Lærer i Granvin 1940-1941
 • Lærer i Austevoll 1941-1942
 • Lærer i Os 1942-1955
 • Lærer i Os 1957-1981
 • C.I.S.V.-leder til internasjonal barneleir i USA 1959
 • Underviste ved Redd Barnas psykiatriske behandlingsheim for nervøse barn, Osheim 1966-1973
 • Daglig leder av trelast og byggefirmaet Odd Tøsdal A/S 1968-1973
 • Pensjonist fra 1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Os Kommunestyre 1951-1955
 • Varamedlem Os Formannskap 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Os 1946-1959
 • Medlem Husstellstyret, Os 1946-1951
 • Medlem Vergerådet, Os 1946-1954
 • Medlem Husmorvikarnemnda, Os 1947-1955
 • Medlem Dyrevernsnemnda, Os 1950-1955
 • Medlem Bygningsrådet, Os 1952-1963
 • Medlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1960-1968
 • Varamedlem Styret for Den Nationale Scene 1962-1974
 • Medlem Styret for Riksteateret 1965-1968
 • Medlem Kringkastingsrådet 1965-1973
 • Medlem Veg- og gatenavnkomiteen, Os 1967-1983
 • Medlem Byggenemnda for spebarnsavdelinga ved Christian Michelsens barnehjem, Os 1967-1969
 • Medlem Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten 1972-1982
 • Varaformann Styret for Barnepleierskolen ved Christian Michelsens barnehjem, Os 1972-1975
 • Varaformann Styret for Christian Michelsens barnehjem 1972-1975
 • Varaformann Styret for Moberglien gard 1972-1975
 • Medlem Norsk Rikskringkastings innsamlingsråd for humanitære organisasjonar 1973-1976
 • Nestformann Styret for A/S Vaksdal mølle 1973-1974
 • Nestformann Likestillingsrådet 1973-1976
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1974-1977
 • Varamedlem Styret for Det Norske Teatret 1974-1980
 • Nestleder Arbeidsutvalget for FNs internasjonale kvinneår i Norge 1974-1976
 • Medlem Arbeidsgivaravgiftsutvalget av 1975 fra 1975
 • Nestformann Hovedkomiteen for FNs internasjonale kvinneår i Norge 1975
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning 1977-1979
 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1981-1985

Tillitsverv i partier

 • Leder Os Arbeidarkvinnelag 1955-1961
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1959-1969
 • Leder Leiar av Hordaland DNAs kvinneutval 1960-1961
 • Medlem Styret for Os Arbeidarparti 1965-1967
 • Vararepresentant Det norske Arbeiderpartis landsstyre fra 1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Os lærarlag 1952-1953
 • Sekretær Os lærarlag 1953-1954
 • Formann Os blindesalslag 1956-1960
 • Medlem Styret i Kringkastingsringen 1961-1965
 • Medlem Styret i Antislaveriselskapet til vern om menneskerettighetene (norsk avdeling) 1977-1981
 • Medlem Styret i Nordmannsforbundet 1978-1980
 • Rådsmedlem Nordmannsforbundet fra 1980
 • Medlem Styret i Barnas Historie, Kunst og Kultur 1980-1983

Andre administrative verv

 • Formann Styret for trelast- og byggefirmaet Odd Tøsdal A/S 1968-1977
 • Medlem Styret for I.C. Piene Sønn A/S 1974
 • Medlem Styret for trelast- og byggefirmaet Odd Tøsdal A/S 1977-1983
 • Arrangør Verdenskongressen for esperanto i Bergen

Litteratur

 • Tøsdal, Margit: Innlegg i dagspressa
 • Norges Kvinner, organ for Norske Kvinners Nasjonalråd, 1976
 • Tveit, Marta: Litt av gards- og ættesoga for Os frå nyare tid - med noko attåt, Bergen 1993