Wahlquist, Mari

Wahlquist, Mari (1892-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1954-1957

Gå til bildegalleri

Wahlquist, Mari har avgått ved døden.

Finn informasjon etter