Widnes, Marie Lovise

Widnes, Marie Lovise (1930-2021)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Widnes, Marie Lovise har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.11.1930 i Vanylven, Møre og Romsdal
 • Død 19.11.2021
 • Datter av veiarbeider Andreas Widnes (1891-1968) og husmor Gjertine Myklebust (1894-1968)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1937-1944
 • Framhaldsskole 1946-1947
 • Sørmarka folkehøgskole 1952
 • Eksamen niårig ungdomsskole 1972

Yrke

 • Kulturarbeider på frilans-basis: skribent, kåsør, forfatter. Turnert for bl.a. Folkeakademiet og Norsk Forfattersentrum fra 1949

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Utgitt cd med egne viser, Philips Plateselskap 1958

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Møre og Romsdal fylkes kulturpris 1981
 • Sunnmøre Mållags Mediapris 1982
 • Kvinneprisen for Hareid og Ulstein 2000
 • Kulturprisen for Hareid kommune 2001
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 2006
 • Ærsmedlem i Noregs Mållag 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hareid Kommunestyre 1971-1975, 1983-1987, 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1958-1966
 • Medlem Skolestyret, Hareid 1965-1969
 • Varamedlem Norsk kulturråd 1969-1981
 • Medlem Kulturnemnda, Hareid 1970-1972
 • Nestleder Fylkeskulturnemnda, Møre og Romsdal 1971-1975
 • Medlem Fylkesnærings- og sysselsettingsstyret, Møre og Romsdal 1983-1984
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Møre og Romsdal 1984-1987
 • Medlem Forbrukernemnda, Møre og Romsdal 1984-1987
 • Leder Styret for Hareid alders- og sjukeheim 1984-1989
 • Medlem Nemnda for fylkessoga, Møre og Romsdal 1987-1989
 • Nestleder Forbrukernemnda, Møre og Romsdal 1987-1989
 • Medlem Forbrukerrådet 1989-1992
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1990-1993

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Fiskåbygd Arbdeiderpartis kvinnegruppe 1949-1952
 • Formann Bigset krets, Arbeiderpartiet 1971-1973
 • Sekretær Hareid Sosialistisk Venstreparti 1975-1976, 1980-1981
 • Leder SVs fylkestingsgruppe i Møre og Romsdal 1975-1987
 • Nestleder Hareid SV 1976-1977
 • Leder Hareid Sosialistisk Venstreparti 1978-1979
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal SV 1989-1997
 • Medlem SVs landsstyre 1995-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Syltefjord Ungdomslag 1944-1946
 • Leder Syltefjord Ungdomslag 1949-1950
 • Leder Hareid Ungdomslag 1968-1970
 • Leder Hareid Mållag 1987-1989
 • Leder Møre og Romsdal forfatterlag 1988-1989
 • Medlem Styret for Nei til EU i Møre og Romsdal 1994-1999
 • Leder Hareid Mållag fra 1997
 • Kasserer Møre og Romsdal Forfatterlag 1997-1999
 • Medlem Styret for Sunnmøre Mållag 1998-2000
 • Leder Styret for Sunnmøre Mållag fra 2000
 • Kasserer Styret for Nei til EU, Hareid og Ulstein fra 2007

Andre administrative verv

 • Medlem Nemnda for Sunnmørsprisen 1969-1990

Litteratur

 • Fet, Jostein: Sunnmørsdiktarar
 • Widnes, Marie Lovise: Gangdøra heime og andre viser, 1958
 • Widnes, Marie Lovise: Kvardagsdikt, 1979
 • Idsø, Liv Marit og Marie Lovise Widnes: Marie Lovise Widnes, tusenkunstner og kvardagsmenneskje, Samlaget Oslo 1986
 • Furseth, Astor, Ivar Grimstad og Ellinor Lervik (red.): Ut fjorden: ein antologi frå Møre og Romsdal forfattarlag, Samlaget Oslo 1986
 • Ellingsen, Svein: Da tenner moder alle lys: julen i norske dikt fra Wergeland og Landstad til våre dager, Aschehoug Oslo 1991
 • Widnes, Marie Lovise: Fraggler, finst dei?, eget forlag Hareid 1993
 • Widnes, Marie Lovise: Målet hennar mor, eget forlag Volda 2001
 • Widnes, Marie Lovise: Frå alle mine strenger: dikt i samling, eget forlag Hareid 2003