Wikholm, Marit

Wikholm, Marit (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 358 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.07.1944 i Bergen, Hordaland
 • Datter av konsulent Sverre Vevatne (1916-) og hjemmeværende husmor/kjøkkenassistent Klara Bang Hansen (1918-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1981 - 1985, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Grete Knudsen.
 • Møtte fast som representant 09.05.1986-30.09.1989 for Hallvard Bakke.
 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Hallvard Bakke.
 • Møtte fast som representant 04.09.1992-30.09.1993 for Grete Knudsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.09.1992 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Laksevåg kommunale realskole 1959-1961
 • Handelslærlingskole 1961-1963
 • Eksamen artium, Bergen Katedralskole (privatist) 1975-1981
 • Oranisasjon og ledelse, Norges Handelshøyskole (kveldskurs) 1991-1994

Lærlingepraksis

 • Butikklærling ved A/S Sundt og Co., Bergen 1961-1965

Fagbrev

 • Butikkfagbrev 1965

Yrke

 • Ansatt ved Schøtts vaskerier, Bergen 1967-1968
 • Husmor 1968-1971
 • Forretningsfører i familiefirma, bygg og anlegg 1971-1983 (deltid)
 • Daglig leder av motebutikk 1986
 • Konsulent Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland fylkeskommune 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Formann Kvinneårskomiteen i Bergen kommune 1975
 • Varaleder Fylkesfriluftsnemnda, Hordaland 1975-1986
 • Medlem Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag 1976-1983
 • Medlem Nærings- og miljøstyret, Hordaland 1976-1983
 • Medlem Statens friluftsråd 1978-1983
 • Medlem Styret for Den Nationale Scene 1979-1987
 • Varamedlem Trafikksikkerhetsrådet 1981-1985
 • Leder Statens friluftsråd 1983-1987
 • Varamedlem Styret for INKO-tjenesten i Hordaland 1984-1986
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Hordaland 1984-1987
 • Leder Fylkesfriluftsnemnda, Hordaland 1986-1987
 • Leder Statens Naturvernråd 1987-1990
 • Medlem Næringsutvalget, Bergen 1987-1991
 • Varamedlem Teaterrådet 1987-1989
 • Medlem Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag 1988-1991
 • Varamedlem Styret for Postverket 1989-1991
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1995

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Arbeiderpartiet i Bergen 1978-1981
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1979-1985
 • Leder Arbeiderpartiet i Bergen 1981-1985
 • Fylkessekretær Hordaland Arbeiderparti 1990-1997
 • Fylkessekretær Akershus Arbeiderparti 1997-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Rådet for Bergen Turlag 1981-1983
 • Medlem Rårdet for Den Norske Turistforening 1982-1985