Lefdal, Marit

Lefdal, Marit (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1997-2001
Ansiennitet:
1 år, 327 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.09.1945 i Eid, Sogn og Fjordane
 • Datter av drosjeeier/sjåførlærer Osvald Hjalmar Botn (1916-1999) og husmor Pernille Johanne (1919-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 22.12.1995-30.09.1997 for Kjell Opseth.
 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Kjell Opseth.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 11.01.1996 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eid framhaldskule 1961
 • Eid interkommunale realskule 1963
 • G. Kragseths 1-årige handelsskule 1964
 • Kurs i saksbehandling/forvaltning/arkiv 1976-1977
 • Kurs i fagbevegelsen 1980
 • Etatsopplæring for sosiale tjenestemenn i kommunen 1985

Yrke

 • Ansatt i Bergens Bank, Nordfjordeid 1967-1972
 • Assistent/fullmektig i Eid sosialkontor 1972-1986
 • Avdelingsleder i Eid sosialkontor 1986-2000
 • Sekretær i Pleie- og omsorgskontoret, Eid kommune fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eid Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987
 • Varaordfører Eid Kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1995-1999

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet 1990-1994
 • Medlem Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 1994-1997
 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Bergen 1998-2002

Tillitsverv i partier

 • Leder Sogn og Fjordane Arbeiderpartis kommunalpolitiske utvalg 1986-1990
 • Leder Eid Arbeiderparti 1987-1990
 • Leder Ap's fylkestingsgruppe i Sogn og Fjordane 1995-1999
 • Leder Eid Ap's kommunestyregruppe 1999-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Kommunal opplæring 1994-1997
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1994-1997
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Sogn og Fjordane fra 1999