Johnson, Merete

Johnson, Merete (1949-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 130 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.06.1949 i Oslo, Oslo
 • Datter av lege Enok Sande (1915-2002) og husmor Helene Jul Pedersen (1922-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1981 - 1985, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Marienlyst skole 1956-1963
 • Realskole, Fagerborg skole 1963-1966
 • Otto Treiders handelsskole 1967
 • Kurs ved Bedriftøkonomisk institutt 1969

Yrke

 • Regnskapsmedarbeider KNA 1967-1969
 • Regnskapsmedarbeider/hovedkasserer Paus & Paus A/S 1969-1974
 • Hjemmearbeidende 1974-1981
 • Økonomisjef, Bydel Romsås, Oslo kommune 1992-1994
 • Administrasjonssjef, Bydel Romsås, Oslo kommune 1994-1997
 • Konsernbudsjettsjef, Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune 1997-2003
 • Kommunaldirektør, Byrådsavd. for finans og utvikling, Oslo kommune fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1975-1979
 • Medlem Oslo Bystyre 1979-1981
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1981-1983
 • Medlem Oslo Formannskap 1983-1987
 • Medlem Oslo Byråd 1987-1989 (samferdselbyråd til august 1988, deretter byråd for bydelene)
 • Nestleder Oslo Byråd 1989-1990 (finansbyråd)
 • Medlem Oslo Byråd 1990-1991 (byråd for teknisk, miljø og samferdsel)

Offentlige verv

 • Varamedlem og medlem en rekke kommunale nemnder 1975-1987
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1975-1981
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1980-1981
 • Nestleder Styret for Torshov skole 1980-1987
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1981-1984
 • Varamedlem Finanskomiteen, Oslo 1981-1985
 • Leder Skolestyret, Oslo 1982-1987 (kommunalråd)
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1984
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1985
 • Varamedlem Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1985-1986
 • Medlem Finanskomiteen, Oslo 1986-1987
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1986-1987

Tillitsverv i partier

 • Medlem og leder Styret for Romsås Høyre 1975-1982
 • Medlem Representantskapet for Oslo Høyre 1975-1991
 • Medlem Hovedstyret for Oslo Høyre 1975-1982
 • Medlem og leder diverse utvalg i Oslo Høyre 1975-1991
 • 2. nestleder Oslo Høyre 1982-1987
 • Medlem Høyrekvinner 1985-1990
 • Varamedlem Høyres sentralstyre 1988-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Kommunenes sentralforbund 1984-1987