Gran, Merete Skarhol

Gran, Merete Skarhol (1960-2009)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1997-2001

Gå til bildegalleri

Gran, Merete Skarhol har avgått ved døden.