Johansen, Magne

Johansen, Magne (1909-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til bildegalleri

Johansen, Magne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter