Bæivi, Mimmi

Bæivi, Mimmi (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 10.06.1950 i Sørøysund, Finnmark
 • Datter av fisker Arne Aase og poststyrer Elida Johannessen

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Finnmark, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 1-årig handelsskole 1967-1968

Yrke

 • Fiskeindustriarbeider, småbruker og hjemmehjelp
 • Assistent ved Samtrygd forsikring 1969-1970
 • Assistent ved regnskapskontor 1970-1971
 • Kokk på diverse anlegg 1976-1986
 • Kokk uten fagbrev 1988
 • Husmor fra 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sørøysund Kommunestyre 1979-1983
 • Varaordfører Sørøysund Kommunestyre 1986-1986
 • Ordfører Sørøysund Kommunestyre 1987-1991
 • Varaordfører Hammerfest Kommunestyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Sørøysund og Hammerfest 1979-1995
 • Medlem Kommune- og fylkesinndelingsutvalget 1989-1992
 • Medlem Styret for Kommunal Landspensjonskasse 1989-1993
 • Medlem Sametinget 1989-1993
 • Medlem Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen 1992-1996 (representant for Sametinget)

Tillitsverv i partier

 • Leder DNAs kvinnepolitiske utvalg Finnmark fra 1981
 • Medlem Styret for Finnmark Ap fra 1986