Momyr, Michael

Momyr, Michael (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 270 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.08.1956 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av landpostbud og gårdbruker Melkior Momyr (1919-1975) og kontorfullmektig Jorunn Johansen (1933-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Åset skole, Åfjord 1963-1972
 • Fosen videregående skole 1972-1974
 • Forsvarets gymnas i Halden 1974-1976
 • Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag 1976-1977

Yrke

 • Befal ved Brig N Åsegarden 1977
 • Befal/instruktør ved BSIT (Befalsskolen) 1977-1979
 • Gårdbruker 1979-1995
 • Rådgiver NHO 1995-1999
 • Seniorrådgiver NHO 2005-2007
 • Rådmann i Roan kommune 2007-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Åfjord Kommunestyre 1988-1990
 • Ordfører Åfjord Kommunestyre 1990-1991, 1991-1995
 • Medlem Åfjord Formannskap 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1996-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1999-2001

Offentlige verv

 • Lagrettemann, doms- og skjønnsmann Frostating Lagmannsrett 1983-1995
 • Medlem Styret for Fosen Regionråd 1989-1999
 • Leder Hovedutvalget for utdanning, Sør-Trøndelag 1999-2001
 • Medlem Styret for North Sea Commission 1999-2001
 • Medlem Styret for Trøndelagsrådet 1999-2001
 • Medlem Midtnordenkomiteen 1999-2001
 • Visepresident NSC group for Education and Research 2000-2001

Tillitsverv i partier

 • Leder Åfjord Høyre 1980-1988
 • Leder Sør-Trøndelag Høyre 1994-2002
 • Medlem Sentralstyret i Høyre 1994-2002
 • Leder Trøndelag Høyre 2017-2017

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Trønder Energi fra 1994
 • Medlem Forstanderskapet for Sparebank 1 Midt-Norge 1995-2005
 • Leder Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge fra 2006