Dyring, Mildrid

Dyring, Mildrid (1935-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter