Brenden, Marie

Brenden, Marie (1938-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Brenden, Marie har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.02.1938 i Kvam, Nord-Trøndelag
 • Død 31.07.2012
 • Datter av småbruker og slakteriarbeider Arnfinn Forfang (1913-1994) og husmor og småbruker Mimmi Haave (1912-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Sekretær, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 16.10.1990
  Medlem, Sosialkomiteen, 16.10.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 21.06.1996

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1959
 • Lærerskoleeksamen 1962
 • 1-årig delstudium spesialpedagogikk 1970

Yrke

 • Lærer ved Øyre skole 1962-1965
 • Lærer ved Saksheim skole 1965-1969
 • Lærer ved Slattum skole 1969-1972
 • Lærer ved Saksheim barneskole 1972-1979
 • Rektor ved Saksheim barneskole 1979-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer Formannskap 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Lillehammer 1975-1979
 • Lekdommer , Sør-Gudbrandsdal fra 1976
 • Leder Barnehagenemnda, Lillehammer 1977-1979
 • Skjønnsmann Skjønnsmannsutvalget, Sør-Gudbrandsdal fra 1979
 • Varamedlem Postrådet, 1980-1982
 • Varamedlem Sivilforsvarsrådet 1983-1995
 • Formann Fylkesskolestyret 1983-1985
 • Varamedlem Tilsynsutvalget for Aulestad 1984-1986
 • Medlem Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn 1994-1996
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1994-1997
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste 1995-1997
 • Medlem Overligningsnemnda 1999-2003
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige fra 2002
 • Leder Overligningsnemnda 2003-2007
 • Leder Overskattetakstnemnda 2003-2007
 • Leder Forliksrådet, Lillehammer fra 2004

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Lillehammer A 1973-1978
 • Medlem Styret for Oppland DNA 1975-1981
 • Leder Saksumdal arbeiderlag 1978-1980, 1995-2007
 • Nestleder Oppland DNA 1980-1982
 • Nestleder Lillehammer A 1982-1985
 • Leder Lillehammer A 1990-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Rinna idrettslag 1980-1982
 • Medlem Styret for Lillehammer OL 1983-1988
 • Medlem Styreutvalget for Lillehammers olympiske organisasjonskomité (LOOC) 1988-1993
 • Leder Styret for Stortingets idrettslag 1989-1993
 • Medlem Samarbeidskomiteen for helse- og idrettsopplegget "Folk i form til OL" 1990-1994
 • Leder Saksumdal menighetsråd 1997-2001

Andre administrative verv

 • Leder Peer Gynt stiftelsen 1997-1998