Lund, Morten

Lund, Morten (1945-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 41 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.01.1945 i Bjugn, Sør-Trøndelag
 • Sønn av gårdbruker Nikolai Lund (1908-1979) og sykepleier Olaug Nilsen (1909-2002)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, Sp.
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  2. varapresident, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 19.10.1999 - 12.11.1999

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 26.03.1999
  Medlem, Næringskomiteen, 26.03.1999 - 27.04.1999
  Leder, Næringskomiteen, 27.04.1999 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Andre varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2003 - 30.09.2005
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.2003 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Trondheim 1964
 • Vinterlandbruksskolen i Oslo 1966
 • Cand.agric. NLH 1970
 • Dr.scient. NLH/NTH 1975

Yrke

 • Forsøksmedarbeider Norges Landbrukshøgskole 1964-1965
 • Vitenskapelig assistent ved NLH 1970-1975
 • Inspektør Statens Arbeidstilsyn 1975-1979
 • Gårdbruker Bjugn 1979-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Bjugn Kommunestyre 1983-1987
 • Ordfører Bjugn Kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet 1971-1978
 • Medlem Skolestyret 1971-1974
 • Medlem Skolestyret 1979-1983
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Fosen 1979-1983
 • Medlem Styret for Fosen folkehøgskole 1983-1987
 • Leder Regionrådet, Fosen 1987-1989
 • Medlem Rådet for Sør-Trøndelag Kraftselskap 1987-1995
 • Medlem Regionrådet, Fosen 1989-1993
 • Varamedlem Riksrevisjonen 2006-2009
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2009-2017
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank fra 2010
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2017
 • Leder Regionrådet, Fosen

Tillitsverv i partier

 • Leder Bjugn Sp 1982-1986
 • Medlem Sp's landsstyre 1985-1990, 1997-2001
 • Leder Sør-Trøndelag Sp 1986-1990
 • Politisk rådgiver Sps stortingsgruppe 2006-2012