Arnem, Mari Lund

Arnem, Mari Lund (1986-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 156 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.01.1986

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 2009 - 2013, SV.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 23.03.2012-27.04.2012 for Heikki Eidsvoll Holmås.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 27.03.2012 - 27.04.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 29.03.2012 - 27.04.2012

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.03.2012 - 27.04.2012