Kleppa, Magnhild Meltveit

Kleppa, Magnhild Meltveit (1948-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
20 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.11.1948 i Fister, Rogaland
 • Datter av forpakter Ola Meltveit (1919-2006) og forpakter Dagmar Gundersen (1922-2018)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1997 - 2001, Sp.
 • Representant nr 11 for Rogaland, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 11 for Rogaland, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 2009 - 2013, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.1997-17.03.2000, Unn Aarrestad møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 21.09.2007-30.09.2009, Trond Lode møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-18.06.2012, Geir Pollestad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Leder, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 21.09.2007
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 21.09.2007
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 21.09.2007

  2009-2013

  Medlem, Finanskomiteen, 28.09.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m., 08.11.1996 - 30.04.1997

  2001-2005

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

  2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.01.2002 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 21.09.2007

  2009-2013

  Varamedlem, Europautvalget, 04.10.2012 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 09.10.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.03.2000 - 04.10.2000
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 04.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.2005 - 21.09.2007

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 21.09.2007 - 20.10.2009
  Fungerende statsråd, Samferdselsdepartementet, 29.05.2009 - 07.06.2009
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 20.10.2009 - 18.06.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1967
 • Kristiansand lærerhøgskole 1970
 • Stavanger lærerhøgskole, samfunnsfag 1979
 • Stavanger lærerhøgskole, spesialpedagogikk 1981
 • Stavanger lærerhøgskole, biologi 1985

Yrke

 • Lærer Jøsneset skule 1967-1968
 • Lærer Jørpeland ungdomsskole 1970-1971
 • Lærer Hjelmeland skule 1970-1992
 • Rådgiver 1982-1992 (permisjon fra høsten 1992)
 • Fylkesmann i Rogaland fra 2013

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Målprisen frå Noregs Mållag 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hjelmeland Kommunestyre 1979-1983, 1985-1987
 • Varamedlem Hjelmeland Kommunestyre 1983-1984

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1991-1993

Offentlige verv

 • Nestleder Byggekomiteen, Hjelmeland 1980-1983
 • Leder Helse- og sosialstyret, Hjelmeland 1984-1987
 • Varamedlem Styret for Televerket 1986-1993
 • Medlem Gulating Lagmannsrett 1987-1993
 • Medlem Samferdselsstyret, Rogaland 1988-1991
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Rogaland 1992-1993

Tillitsverv i partier

 • Leder Sp's gruppe, Hjelmeland kommunestyre 1980-1983
 • Leder Senterkvinnene Rogaland 1983-1987
 • Landsstudieleder Senterkvinnene 1987-1988
 • Leder Rogaland Sp 1987-1990
 • Nestleder Senterkvinnene 1989-1991
 • 2. nestleder Sp 1991-1997
 • Leder Sp's gruppe, Rogaland fylkesting 1992-1993

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Gjensidige, Rogaland 1988-1996
 • Medlem Representantskapet for Gjensidige Liv 1992-1997