Nybakk, Marit

Nybakk, Marit (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2013-2017
Ansiennitet:
31 år, 193 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.02.1947 i Nord-Odal, Hedmark
 • Datter av småbruker Per Nybakk (1909-1992) og husmor Borghild Bunes (1920-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1985 - 1989, A. (01.10.1985 - 26.02.1987)
 • Representant nr 1 for Oslo, 1985 - 1989, A. (26.02.1987 - 30.09.1989)
 • Representant nr 14 for Oslo, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 6 for Oslo, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 4 for Oslo, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 4 for Oslo, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 16 for Oslo, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-26.02.1987 for Gro Harlem Brundtland.
 • Rykket opp som representant 26.02.1987 etter Knut Frydenlunds død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  Tredje visepresident, Stortinget, 08.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Første visepresident, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 26.02.1987
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 26.02.1987 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005
  Leder, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Forsvarskomiteens leder, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Andre nestleder, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Andre nestleder, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Leder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2013-2017

  Leder, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 16.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 25.10.1996
  Personlig varamedlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 03.11.2009
  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 03.11.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 15.06.2012 - 25.10.2012
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.2012 - 31.12.2012
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 31.12.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2014 - 17.12.2015
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 17.12.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studert språk, drama og teater i Paris (1968), Cambridge (1974) og Stratford-Upon-Avon (1974)
 • Examen artium, Eidsvoll landsgymnas 1966
 • Studerte fransk språk og litteratur i Paris 1968
 • Studerte engelsk i Cambridge 1972
 • Cand.mag. (engelsk, fransk mellomfag og statsvitenskap grunnfag), UiO 1972
 • Deleksamen i engelsk hovedfag (renessansedrama og språkhistorie) 1973
 • Studert teater og drama i Stratford-upon-Avon 1974

Yrke

 • Sommerjobb som servitør og hovmester ved sommerhotellene på Sogn og Kringsjå, Oslo 1966-1974
 • Resepsjons- og sentralbordarbeider Studentbyen på Sogn, Oslo 1966-1967
 • Au pair i Paris 1968
 • Lærer i engelsk Nadderud Gymnas 1972
 • Studentpolitiker på heltid, Det akademiske kollegium og Studenttinget 1973-1974
 • Førstesekretær for Universitetets åpne dager, UiO 1975
 • Førstesekretær Barnehageavdelingen i Studentsamskipnaden i Oslo 1976
 • Konsulent for nordmenn i utlandet ved fylkesarbeidskontoret i Arbeidsmarkedsetaten 1977-1980
 • Forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag 1980-1986
 • Informasjonsmedarbeider i Aksjon Menneskeverd TV-aksjonen 83 1983 (utlånt fra Norsk Tjenestemannslag til Norsk Folkehjelp)

Verv

Offentlige verv

 • Medlem diverse styrer og råd Universitetet i Oslo 1971-1977
 • Medlem Det Akademiske Kollegium, Universitetet i Oslo 1974 (studentenes representant)
 • Varamedlem Barnehagenemnda, Oslo 1975-1979
 • Medlem NORAD's råd 1978-1988
 • Medlem Styret for International University Exchange Fund (IUEF) 1979-1980
 • Varamedlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1980-1981
 • Nestleder Nordisk Ministerråds rådgivende komité for bistandsspørsmål 1981-1984
 • Nestleder Rådet for norsk utviklingshjelp 1984-1986
 • Medlem Bydelsutvalget, bydel 2 Uranienborg-Majorstuen 1984-1990
 • Formann Nordisk Ministerråds rådgivende komité for bistandsspørsmål 1984-1989
 • Leder Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) 1986-1988
 • Leder Rådet for norsk utviklingshjelp 1987-1988
 • Nestleder Barnehagenemnda, Bydel 2 1988-1990
 • Medlem diverse utvalg knyttet til Næringssekretariatet og Byråden for næringsutvikling, Oslo 1992-1997
 • President Nordisk råd 2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for AUF i Oslo 1975-1978
 • Redaktør Arbeiderstudenten og Alternativet 1977-1978
 • Medlem AUFs industriutvalg 1982-1984
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1984-1998
 • Medlem Arbeiderpartiets økonomisk-politiske utvalg 1984-1986
 • Medlem Faglig-politisk utvalg, Oslo Arbeiderparti 1988-1997
 • Medlem DNAs næringsutvalg 1992-1994
 • Medlem DNAs utdanningsutvalg 1993-1997
 • Medlem DNAs internasjonale utvalg 1997-1998
 • Medlem Styret for Internasjonalt Forum, Oslo Arbeiderparti 1998-2004
 • Medlem Internasjonalt Forums arbeidsutvalg, Oslo Arbeiderparti 1998-2004
 • Leder Oslo Arbeidersamfunn 1999-2004
 • Leder Styret for Internasjonalt Forum, Oslo Arbeiderpartiet fra 2004
 • Leder Sosialistgruppa i NATOs parlamentarikerforsamling fra 2009
 • Diverse verv AUF-studentene

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Studenttinget i Oslo 1973-1974
 • Leder Uttakskomiteen for Studentsamskipnadens barnehage 1974-1977
 • Leder Studentenes og akademikernes internasjonale støttefond (SAIH) 1977-1981
 • Leder NTL 105/2 Arbeidsmarkedsetaten 1977-1980
 • Sekretær NTLs stedsstyre for Oslo og omland 1979-1980
 • Valgt forbundssekretær Norsk Tjenestemannslag (NTL) 1980-1986
 • Redaktør SAIH-Perspektiv 1981-1983
 • Nestleder Oslo faglige samorg 1985-1988
 • Leder Arbeidsgruppe for næringspolitisk handlingsplan for Oslo (nedsatt av Oslo faglige samorg) 1989-1992
 • Leder LO i Oslo (tidligere Samorg) 1992-1997
 • Nestleder Komiteen for menneskerettigheter i Iran 1995-1997
 • Medlem Representantskapet i Oslosenteret fra 2005
 • Nestleder Rådet for SOS Barnebyer fra 2010
 • Leder Norsk Kvinnesaksforening 2016-2018

Andre administrative verv

 • Medlem Industriseminarets styre 1974-1977

Litteratur

 • Nybakk, Marit og Alexander Kvedalen (red.): Arbeiderbevegelsens århundre: 100 år i kamp og framgang: en billedkavalkade over viktige hendelser fra fagbevegelsens historie i Oslo, LO i Oslo 1999