Krogsæter, Marit Nerås

Krogsæter, Marit Nerås (1992-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2017-2021

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 24.06.1992

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 2013 - 2017, Sp.
  • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 2017 - 2021, Sp.