Espelid, Mons

Espelid, Mons (1926-2009)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Espelid, Mons har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.04.1926 i Askøy, Hordaland
 • Død 16.03.2009
 • Sønn av forretningsfører Ivar Espelid (1880-1946) og lærer Gudrid Eidnes (1883-1959)

Stortingsperioder

 • Representant nr 15 for Hordaland, 1981 - 1985, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Befalsskolen for Ingeniørvåpenet 1945-1946
 • Cand.odont., Norges Tannlegehøyskole 1951

Yrke

 • Skoletannlege i Askøy 1951-1954
 • Distriktstannlege i Sverige 1954-1956
 • Skoletannlege i Spydeberg 1957
 • Skoletannlege i Stor-Elvdal 1958
 • Privat praksis i Askøy 1959-1986
 • Instruktørtannlege ved Det odontologiske fakultet, Bergen 1963
 • Avdelingstannlege ved Det odontologiske fakultet, Bergen 1965-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Askøy Kommunestyre 1975-1977, 1979-1981
 • Varaordfører Askøy Kommunestyre 1978-1979
 • Medlem Askøy Kommunestyre 1981-1983

Offentlige verv

 • Formann Etterutdanningsrådet ved Det odontologiske fakultetet Universitet i Bergen 1969-1975
 • Formann Bygningsrådet, Askøy 1971-1975
 • Formann Generalplannemnda, Askøy 1976-1979

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Askøy Venstre 1973-1975
 • Medlem Styret i Hordaland Venstre 1973-1975
 • Nestleder Venstre 1982-1984
 • Medlem Venstres landsstyre 1982-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Den norske tannlegeforenings fagnemnd 1969-1975
 • Medlem Representantskapet i Den norske tannlegeforening 1977-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Vestlandsbanken 1978-1981
 • Medlem Representantskapet for Nordhordland Gjensidige Branntrygdelag 1981-1985