Lid, Mons

Lid, Mons (1896-1967)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Lid, Mons har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.04.1896 i Bergen, Hordaland
 • Død 03.03.1967
 • Sønn av byggmester og gårdbruker Johannes Lid (1872-1926) og Malene Bjørge (1867-1923)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Bergen, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Formann, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 22.01.1955 - 28.12.1956

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1913
 • Posteksamen 1915

Yrke

 • Ansatt i Postverket fra 1913
 • Postfullmektig fra 1938
 • Forretningsfører for Bergens arbeiderblad 1938-1940
 • Forretningsfører ved Bergen trygdekasse 1940-1949
 • Fylkesmann i Bergen og Hordaland 1949-1964

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1945-1945
 • Medlem Bergen Formannskap 1934-1937, 1937-1941

Offentlige verv

 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bergen 1945-1947
 • Medlem Komiteen om drøftelsene ved handelskonferansen i Havanna 1947
 • Medlem Styret for A/S Årdal verk 1947-1965
 • Medlem Pris- og rasjonaliseringskomiteen 1948-1949
 • Medlem Riksskattestyret 1948-1959
 • Medlem Rådet for Statens rasjonaliseringsdirektorat 1949-1954
 • Formann utvalg angående byggeplaner ved Bergens tollsted 1950
 • Formann Skattetrekkutvalget for fangst og fiske 1951-1953
 • Formann Statens samferdselsråd 1952-1955
 • Formann Transportøkonomisk utvalg under Norges teknisk-vitenskapelige forskningsråd 1958-1962
 • Formann Styret for Norges småbruks- og bustadsbank, avdeling Bergen 1959-1967
 • Formann Styret for Hypotekbanken, avdeling Bergen 1959-1967
 • Formann Utvalg til gjennomgåelse av administrativ ordning i Statens kornforretning 1959-1961
 • Medlem Rådet for Statens rasjonaliseringsdirektorat 1962-1967
 • Medlem Styret for Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1963-1966 (statens representant)
 • Nestformann Styret for A/S Årdal verk 1965-1967

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergens forenede arbeiderparti 1931-1934
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1933-1936
 • Gruppefører Arbeiderpartiets bystyregruppe 1934-1941

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Vestenfjeldske krets av Det Norske postmannslag 1925-1930
 • Medlem Landsstyret i Det Norske postmannslag 1925-1937