Meling, Mons

Meling, Mons (1906-1978)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1961-1965

Gå til bildegalleri

Meling, Mons har avgått ved døden.

Finn informasjon etter