Høglund, Morten

Høglund, Morten (1965-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2009-2013
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.07.1965 i Ski, Akershus
 • Sønn av fotograf Harald Magnus Høglund (1932-2002) og husmor Ingrid Dalbakk (1936-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 13 for Akershus, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 2 for Akershus, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 2 for Akershus, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 08.11.2001
  Leder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 08.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 04.11.2009
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2010 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Utenriksdepartementet, 22.11.2013 - 16.12.2015

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Siggerud barneskole 1972-1978
 • Vevelstad ungdomsskole 1978-1981
 • Grunnkurs ved Otto Treiders Handelsskole 1981-1982
 • American Foru High School, Utah, USA 1982-1983
 • VK I og VK II ved Otto Treiders Handelsskole 1983-1985
 • Wichita State University, Kansas, USA 1987
 • Norge, EU og EØS ved BI 1993-1994

Yrke

 • Selger 1986-1987
 • Ekspeditør 1987-1990
 • Spesialrådgiver for Arktis i Utenriksdepartementet 2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Formannskap 1987-1989
 • Varaordfører Ski Kommunestyre 1989-1991
 • Varaordfører Asker Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Miljøvernutvalget, Ski 1987-1991
 • Nestleder Administrasjonsutvalget, Ski 1989-1991
 • Medlem Skolestyret, Asker 1993-1995
 • Medlem Økonomiutvalget, Asker fra 1995
 • Leder Administrasjonsutvalget, Asker fra 1995
 • Leder Forhandlingsutvalget, Asker fra 1995
 • Leder Den arktiske parlamentarikerkomiteen fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Utredningssekretær FrPs hovedorganisasjon 1990-1993
 • Utredningsleder FrPs hovedorganisasjon 1993-1994
 • Politisk rådgiver FrPs hovedorganisasjon 1994-1997
 • Leder Politisk avd. i FrPs hovedorganisasjon 1997-2000
 • Politisk rådgiver FrPs stortingsgruppe 2000-2001
 • Medlem FrPs sentralstyre fra 2008
 • Nestformann Akershus FrP
 • Medlem Styret i Akershus FrP

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Oslo Dragebåtklubb 1988-1992
 • Medlem Styret i European Dragonboat Federation 1991-1995