Olsen, Morten

Olsen, Morten (1964-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 173 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.08.1964 i Bergen
 • Sønn av elektriker Bjørn Olsen (1934-1992) og hjelpeassistent Oddny Pedersen (1936-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 2001 - 2005, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkvang barneskole 1971-1975
 • Sentrum barneskole 1975-1977
 • Rødsberg ungdomskole 1977-1980
 • Chr. August videregående skole (naturfaglinje) 1980-1983
 • Endringsorientert ledelse, BI (fjernundervisning) 1999-2000

Yrke

 • Posten Distribusjon 1983-1992
 • Hovedtillitsvalgt i Norsk Postforbund 1992-1998
 • Hovedtillitsvalgt i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 1998-2002
 • Distriktsdirektør i Distribusjonsnett Oslo 2002-2004
 • Førstepostbetjent fra 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Halden Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Viltnemnda 1991-1995
 • Medlem Heimevernsnemnda 1991-1995
 • Medlem Miljø- og ressursutvalget 1991-1995
 • Medlem Kulturutvalget 1995-1999
 • Lekdommer Borgarting Lagmannsrett fra 1995
 • Varamedlem Postens bedriftsforsamling 1998-2002

Tillitsverv i partier

 • Leder Halden Arbeiderparti 1997-1998
 • Nestleder Halden Arbeiderparti 1998-2002
 • Nestleder Østfold Arbeiderparti 1998-2002
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre 1998-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kretsleder Norsk Postforbund, Østfold fra 1992
 • Medlem Landsstyret i Norsk Postforbund 1993-2000
 • Medlem Landsstyret i Norsk Post- og kommunikasjonsforbund fra 2000