Røkke, Mona

Røkke, Mona (1940-2013)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Røkke, Mona har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.03.1940 i Drammen, Buskerud
 • Død 13.07.2013
 • Datter av disponent Randal William Scobie (1904-1979) og disponent Aslaug Høyendahl (1908-1997)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Buskerud, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-12.01.1982, Øivin Skappel Fjeldstad møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 13.01.1982-30.09.1985, Hallgrim Berg møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-04.10.1985, Odd Kallerud møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Sosialkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1979 - 1980

  1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 14.10.1981 - 04.10.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1958
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1963

Yrke

 • Forretningsdrivende i Drammen og Oslo 1964-1971
 • Politifullmektig i Drammen 1971-1973
 • Dommerfullmektig i Kongsberg 1973-1974
 • Advokat i Drammen 1975-1976
 • Politifullmektig i Drammen 1976-1977
 • Fylkesmann i Vestfold 1989-2010 (utnevnt oktober 1987)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Olav Vs jubileumsmedalje 1982
 • Tildelt Gedimino Ordines av president Adamkus, Litauen 2000
 • Kommandør av St. Olavs Orden 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drammen Bystyre 1971-1975
 • Medlem Drammen Formannskap 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Drammen 1972-1975
 • Medlem Ungdomsnemnda, Drammen 1972-1975
 • Viseformann Bygningsrådet 1975-1977
 • Viseformann Kulturstyret 1976-1979
 • Medlem Valgkomiteen 1976-1979
 • Medlem Kinostyret 1976-1979
 • Medlem Kommunale kinoers landsstyre 1976-1979
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1981-1985
 • Medlem Forsvarsrådet 1981-1985
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1985-1990
 • Medlem Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen 1989-1992
 • Nestleder Styret for Norsk Folkemuseum 1989-1997
 • Medlem Klagenemnda for Kringkastingsprogram 1990-1997
 • Leder Utvalg for å styrke psykisk utviklingshemmedes rettsvern 1990-1991
 • Varamedlem Nobelkomiteen 1991-1993
 • Medlem Styret for Norsk Film A/S 1992-1998
 • Leder Bedriftsforsamlingen ved Telenor 1994-2005
 • Nestleder Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond 1994-1999
 • Medlem Utvalg for evaluering av barneombudsordningen 1994-1995
 • Leder Reindriftens utviklingsfond 1997-2005
 • Leder Reindriftsstyret 1997-2005
 • Medlem Lovutvalg for bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivning 2003-2004
 • Medlem Juryutvalget fra 2010
 • Leder Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Vestfold fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Formann Drammen Høyrekvinner 1974-1975
 • Formann Høyrekvinners landsforbunds politiske utvalg 1975-1979
 • Medlem Høyrekvinners Landsforbund 1975-1979
 • Formann Buskerud Høyrekvinner 1976-1979
 • Medlem Høyres sentralstyre 1976-1985
 • Medlem Buskerud Høyres fylkesstyre 1976-1989
 • Medlem Programkomiteen 1977-1979
 • Formann Høyres lovkomité fra 1979
 • Medlem Arbeidsutvalget 1979-1985
 • Formann Høyrekvinners Landsforbund 1979-1985
 • Viseformann Drammen Høyre 1986-1987
 • Formann Drammen Høyre 1988-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Europabevegelsen 1986-1988
 • Medlem Styret i Landsforeningen mot kreft 1987-1993
 • Nestleder Den Norske Kreftforening 1988-1993

Andre administrative verv

 • Leder Bedriftsforsamlingen i Telenor 1994-2005

Litteratur

 • Røkke, Mona: Ingen tid for tårer, Oslo 1986
 • Røkke, Mona: Norge i Europa: sikkerhetspolitiske utfordringer for 90-årene, 1988
 • Røkke, Mona: Tvang i nødsituasjoner, 1990
 • Røkke, Mona: Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming. NOU nr.20, 1991