Stenseng, Marit

Stenseng, Marit (1947-2011)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1989-1993

Gå til bildegalleri

Stenseng, Marit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter