Emblemsvåg, Marianne Synnes

Emblemsvåg, Marianne Synnes (1970-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.06.1970

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.10.2017 - 08.02.2018
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 08.02.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hovedfag i cellebiologi og autorisert bioingeniør
 • Doktorgrad i molekylærbiologi, Kreftforskningsinstituttet, Radiumhospitalet/UiO
 • Videreutdanning i bl.a. forskningsledelse, helseledelse, internasjonal organisering og ledelse, grunnleggende økonomi, og styrekompetanse

Yrke

 • Viserektor, NTNU
 • Erfaring fra medisinsk og marin molekylærbiologisk forskning i helseforetak, UH- og instituttsektoren
 • Rektor/styreleder, Høgskolen i Ålesund 2011-2016
 • Leder av akkrediteringsprosess for Danmarks akkrediteringsinstitusjon 2016-2019

Verv

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Høyres Landbruksnettverk
 • Medlem Fiskerinettverket
 • Medlem Stortingets teknogruppe

Andre administrative verv

 • Styremedlem Olympic Subsea ASA nåværende
 • Styremedlem Britisk Kompetansesenter AS nåværende
 • Styreleder Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
 • Styremedlem Forskningsrådets hovedstyre
 • Nestleder Møreforskning Ålsesund AS
 • Styremedlem Ålesund Kunnskapspark (ÅKP)
 • Nestleder Forskningsutvalget UHR
 • Styremedlem Storby Marin
 • Styremedlem GCE Blue Maritime
 • Styremedlem Maritimt Forum Nordvest