Tingelstad, Marit

Tingelstad, Marit (1938-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.06.1938 i Lier, Buskerud
 • Datter av gårdbruker Paul O. Hvattum (1913-2000) og husmor Aslaug Skjaker (1914-1993)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1997 - 2001, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Varasekretær, Odelstinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 26.03.1999 - 22.03.2000

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Medlem, Utvalget for å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår, 06.04.2000 - 22.03.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 24.10.1995
  Medlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1955
 • Husmorskole 1956
 • Statens lærerskole i husstell Stabekk 1959-1960
 • Div. kurs i lederopplæring, bedriftsutvikling, kommunal- og skoleadm. 1977-1992

Yrke

 • Husstellærer Vestoppland folkehøgskule 1961-1969
 • Husstellærer Hadeland yrkesskole og Gran videregående skole 1969-1976
 • Undervisningsinspektør Gran videregående 1977-1983
 • Rektor Gran videregående skole 1983-1993
 • Førstekonsulent Statens utdanningskontor Oppland 1993 (permisjon fra 1993)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresmedlem Oppland Senterungdom 1999
 • Sp's hedersmerke 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gran Kommunestyre 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Generalplannemnda, Gran 1976-1979
 • Medlem Tingelstad menighetsråd 1983-1986
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Oppland 1988-1992
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Oppland 1988-1991
 • Nestleder Rådet for videregående opplæring 1990-1992
 • Medlem Styret for Statens klinikk for narkomane, Hov 1992-1993
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Oppland 1992
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Oppland 1993
 • Medlem Styret for Norsk Fredssenter, Kornhaug 1997-1999
 • Medlem Styret for Siftelsen Modum Bad 1998-2000
 • Leder Menighetsrådet, Tingelstad 2001-2005
 • Nestleder Hamar bispedømmeråd 2002-2004
 • Nestleder Utvalg til å utrede forholdet mellom stat og kirke 2003-2006
 • Medlem Kirkelig Fellesråd, Gran fra 2003
 • Leder Hamar bispedømmeråd fra 2004
 • Nestleder Menighetsrådet, Tingelstad 2005-2006
 • Leder Menighetsrådet, Gran og Tingelstad fra 2007
 • Medlem Styret for Stiftelsen Røysumtunet, Hadeland
 • Medlem Forstanderskapet ved Røysumtunet, Hadeland

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Gran Sp 1969-1970
 • Medlem Styret for Oppland Sp 1985-1985
 • Medlem Sp's landsstyre 1986-1987
 • Leder Oppland Sp 1986-1987
 • Leder Senterkvinnene 1994-1998
 • Medlem Sp's sentralstyre 1994-1998
 • Medlem Styret for Sp's stortingsgruppe 1997-2001
 • Sekretær Styret for Gran Sp 2001-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Brandbu bondekvinnelag 1968-1969
 • Leder Brandbu bondekvinnelag 1973-1976
 • Leder Faglærerlagets utvalg for husholdningsfag 1978-1982
 • Nestleder Styret for Norsk faglærerlag Oppland 1979-1981
 • Medlem Sentralstyret i Norsk faglærerlag 1982-1983
 • Leder Utvalg for spesielt tilrettelagt opplæring i Oppland 1987-1988
 • Leder Foreningen Hest og Helse 2001-2003
 • Medlem Styret for Hadeland folkemuseum 2002-2004
 • Nestleder Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter fra 2002
 • Sekretær Tingelstad Sanitetsforening fra 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Gran Sparebank 1986-1987
 • Leder Forstanderskapet ved Gran Sparebank 1987-1993
 • Medlem Styret i Stiftelsen Taperforeningen 2002-2004

Litteratur

 • "Statskirken bør videreføres", i tidsskriftet Kirke og Kultur, Universitetsforlaget 2006
 • "Noen må gå foran", boka om biskop Rosemarie Köhn, Pax 2006