Jegstad, Nils Aage

Jegstad, Nils Aage (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.12.1950
 • Sønn av Banksjef og gårdbruker Nils Jegstad (1907-1975) og Husmor Kari Margrethe Aasheim (1921-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Akershus, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 15 for Akershus, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 6 for Akershus, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2017 - 30.09.2018
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Andre vara innpisker, Høyre, 04.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vestby barneskole 1957-1964
 • Ski interkommunale høyere allmennskole, realskoleeksamen 1964-1967
 • Ski gymnas, reallinjen 1967-1970
 • Tomb Jordbruksskole 1970-1971
 • Norges landbrukshøgskole 1971-1974 (landbruksøkonomi)

Yrke

 • Gårdsarbeider 1970-1974 (arbeid på farsgården)
 • Forpakter 1975-1976 (forpakter av farsgården)
 • Gårdbruker 1976-2012

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresmedlem i Vestby Høyre 1999
 • Akershus Høyres Aktivitetspris 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestby Kommunestyre 1976-1979
 • Medlem Vestby Formannskap 1980-1983
 • Ordfører Vestby Kommunestyre 1988-1991, 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 2003-2007
 • Fylkesordfører Fylkesting, Akershus 2007-2011
 • Fylkesordfører Fylkesting, Akershus 2011-2013

Offentlige verv

 • Medlem Miljøvernutvalget, Vestby 1976-1980
 • Medlem Landbruksnemnda, Vestby 1976-1983
 • Medlem Prestegårdstilsynet, Vestby 1984-1987
 • Medlem Styret for Movar 1989-1999
 • Medlem Follorådet 1990-1999
 • Medlem Kirkelig Fellesråd, Vestby 1991-1999 (kommunal representant)
 • Medlem Styret for Østlandssamarbeidet 2003-2011
 • Medlem Styret for Samarbeidsutvalget for Oslo-Gøteborg 2003-2013
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Akershus 2007-2013
 • Medlem Styret for Den Scandinaviska Arena 2007-2013
 • Medlem Styret for Oslopakke 3 2007-2013 (som fylkesordfører)
 • Medlem Fylkesordførerkollegiet 2007-2011
 • Varamedlem Europautvalget i Kommunenes Sentralforbund 2007-2013
 • Medlem Styret for Kunnskapsbyen Lillestrøm 2008-2013
 • Medlem Styret for plansamarbeidet i Oslo og Akershus 2010-2013 (som fylkesordfører)
 • Nestleder Fylkesordførerkollegiet 2011-2013
 • Nestleder Styret for Østlandssamarbeidet 2011-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Ås og Vestby Unge Høyre 1965-1979
 • Medlem Ås Konservative Studentforum 1971-1974
 • Medlem Vestby Høyre fra 1976
 • Leder Vestby Høyre 1999-2002
 • Leder Akershus Høyre 2002-2008
 • Medlem Høyres sentralstyre 2002-2008