Valen, Neri

Valen, Neri (1893-1954)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1954-1957
Ansiennitet:
18 år, 316 dager

Gå til bildegalleri

Valen, Neri har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.09.1893 i Bø, Telemark
 • Død 04.01.1954
 • Sønn av lensmann og gardbruker Halvor Valen (1849-1911) og Anne Ramse (1861-1944)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Telemark, 1931 - 1933, V.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1934 - 1936, V.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1954 - 1957, V.

Vararepresentasjoner

 • Fra 04.01.1954, Ketil Skogen møter som representant.
 • Fra 11.01.1954, Torkell Tande møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 08.10.1952
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 08.10.1952
  Medlem, Valgkomiteen, 19.06.1952 - 04.01.1954
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 08.10.1952 - 04.01.1954
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 08.10.1952 - 04.01.1954

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1953

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 11.01.1951
  Formann gruppestyret, Venstre, 11.01.1951 - 04.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1912
 • Landbrukskandidat Norges landbrukshøgskole 1915
 • Skogbrukskandidat 1917
 • Studiereise til USA 1919-1920

Yrke

 • Rasjoneringsinspektør i Telemark 1917-1919
 • Gardbruker på farsgarden Valen i Bø 1919-1954
 • Administrerande direktør for Telemark tømmermåling 1929-1930

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bø Kommunestyre 1919-1922
 • Ordfører Bø Kommunestyre 1922-1925
 • Varaordfører Bø Kommunestyre 1925-1928, 1928-1931

Offentlige verv

 • Formann Telemark landbruksselskap 1919-1941
 • Medlem Komiteen om omsetning av landbruksvarer 1922
 • Medlem Tilsynskommisjonen for Bratsbergbanen 1927-1938
 • Formann Kornrådet 1929-1941
 • Medlem Skogbrukskommisjonen av 1930 fra 1930
 • Medlem Nemnda om Landbrukshøgskolens virksomhet av 1931 fra 1931
 • Formann Nemnda om revisjon av lov om lånekasse for jordbrukere av 1933 fra 1933
 • Formann Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet 1933-1936
 • Medlem Plannemnda for landbruksorganisasjonene av 1934 fra 1934
 • Medlem Valgordningsnemnda av 1935 fra 1935
 • Formann Jordlovnemnda av 1935 fra 1935
 • Formann Granskingsnemnda om jordbrukstiltak av 1939 fra 1939
 • Formann Telemark landbruksselskap 1945-1947
 • Formann Kornrådet 1945-1954
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1949
 • Formann Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1950-1954
 • Medlem Styret for Telemark landbruksselskap til 1954

Tillitsverv i partier

 • Formann Bø Venstre 1919-1950
 • Varaformann Telemark Venstre fra 1921
 • Medlem Venstres landsstyre 1930-1945

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Selskapet for Norges Vel 1919-1945
 • Medlem Representantskapet i Felleskjøpet, Oslo 1921-1946
 • Formann Landslaget for Telemarkfe 1921-1954
 • Varamedlem Styret for Felleskjøpet, Oslo 1924-1951
 • Ordfører Representantskapet i Telemark Mjølkesentral 1930-1954
 • Medlem Direksjonen i Selskapet for Norges Vel 1945-1954
 • Varaformann Representantskapet i Felleskjøpet, Oslo 1946-1954
 • Medlem Styret for Landbrukets sentralforbund 1947-1948
 • Formann Landslaget for Storfeavl 1948-1954
 • Varaformann Landbrukets sentralforbund 1948-1954
 • Formann Styret for Studentersamfundet på Ås

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Telemark Språk- og Realskole 1923-1954
 • Formann Kontrollutvalget i Gartnerhallen, Oslo 1941-1953
 • Medlem Styret for Bø meieri 1946-1950
 • Formann Representantskapet for Gartnerhallen, Oslo 1953-1954