Samuelsen, Haldor

Samuelsen, Haldor (1899-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1958-1961

Gå til bildegalleri

Samuelsen, Haldor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter